MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Årets Konstruktör!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Bjerking, VBK och Norconsult gör upp om titeln.

Nu vet vi också vilka tre som kan bli Årets Konstruktör på Betonggalan. Två broar ställs mot Nordens högsta hus.
Juryn består av Thomas Nord, Sweco, Anna Jacobson, Tyréns och Jan Larsson, Ramboll.
Sponsor till priset är Mapei.

Ulf Nilsson, Bjerking, Andreas Lindelöf, VBK och Johan Langemark, Norconsult.
Ulf Nilsson, Bjerking
Västerbron – Tillståndsbedömning, Stockholm Västerbron har ett synnerligen högt bevarandevärde, både som funktion i trafiksystemet och ur ett kulturhistoriskt bevarandeperspektiv. Med sin specialkompetens inom området armerade betongkonstruktioner samt långa erfarenhet av att arbeta med befintliga konstruktioner har Ulf med stort engagemang och hög ambition tagits sig an uppdraget att tillstånds bedöma denna bro. Alla tidigare framtagna underlag har studerats och kompletterats med nya mätningar, provtagningar och beräkningar. Ulf och hans team har kunnat visa att den tidigare utdömda bron överlag är i relativt gott skick och om kontinuerliga underhållsåtgärder utförs, bör bron kunna hållas i drift under lång tid framöver.

Andreas Lindelöf, VBK
Karlatornet, Göteborg Karlatornets konstruktion är av en sådan komplexitet att det finns få motsvarigheter i Sverige och Norden samt även ur ett internationellt perspektiv. Med Andreas gedigna insats och hans vetgirighet för att lösa problem, har det varit en nyckel för projektets genomförande. Tack vare dessa egenskaper har Andreas under projektets gång utvecklats till en av landets främsta betongkonstruktörer inom området.

Johan Langemark, Norconsult
Hisingsbron-Kollektivtrafikbron, Göteborg Hisingsbrons kollektivtrafikbro består dels av en samverkansbro, stålbalk/betongfarbana, dels av betongramper i form av avancerade ramkonstruktioner. Inne i ramkonstruktionen finns en lastgata som via en öppning i ramen ansluter till köpcentrumet Nordstan. Integrerade i ramkonstruktionen finns dessutom teknikutrymmen för alla installationer. Bland utmaningarna i detta projekt kan nämnas de blandade trafikslagen som konstruktionerna har dimensionerats för och anpassningar för en, i brosammanhang, stor mängd installationer. Förutom att ha konstruktionsansvaret har Johan på ett förtjänstfullt och målinriktat sätt tagit mycket ansvar för samordningen och genom ständig kommunikation med beställare, entreprenör, underentreprenörer och stålkonstruktör hittat lösningar på gemensamma problem.  

Läs mer