MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Årets Miljöpris!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Tre värdiga utmanare!

Årets Miljöpris har i år tre spännande finalister. Alla tre kommer presentera sig på Betonggalan den 17 november.
Du har väl köpt biljett!

Juryn består av Amanda Borneke, Sweco, Karin Bergkvist, Peab och Andreas Grüneberger, JM.

Priset sponsras av Thomas Betong.

De nominerade är:

ByggVesta, utveckling av framtidens hållbara betonghus 
ByggVesta nomineras till Årets miljöpris på Betongvärldengalan för att de aktivt har arbetat med optimering av byggprocesser och materialutveckling, kombinerat med höga klimatambitioner. ByggVesta har utvecklat och uppfört Sveriges första betongstomme där cementen delvis är utbytt mot spannmålsaska. ByggVesta påvisar en skalbar metod, som tydligt förbättrar och successivt minskar klimatpåverkan i betongvärldens processer, produkter och konstruktioner. 
Juryns värdeord: Spannmålsaska, Holistisk lösning, Digitaliserad process 

Återhus, att bygga hus av hus
Projektet Återhus har fokuserat på att återanvända stora element från platsgjuten betong. Det är ett bevis på att storskaligt återbruk är genomförbart och att betongbranschens omställning till cirkulär ekonomi redan sker. Det innebär ett systemskifte där vi går ifrån ett slit-och släng-samhälle till ett system där vi tar vara på befintliga resurser som en naturlig del i varje byggprocess. Därför tycker juryn att Återhus förtjänar en finalistplats till Årets miljöpris på Betonggvärldengalan.
Juryns värdeord: Återbruk, Samverkan, Arkitektur  

Part Construction, en produktion i symbios  
Part Construction får finalistplats till Årets miljöpris på Betongvärldengalan, för sitt arbete att aktivt och innovativt hitta nya lösningar för att minska spill i produktionen av sina badrumsmoduler. Part Construction presterar redan idag 243 kg CO2e/BTA, vilket är under Sveriges nationella riktlinjer från LFM30. Det betyder att Part Construction redan åtta år innan utsatt tid har uppnått branschens hållbarhetsmål. Part Construction är ett tydligt exempel på att hållbarhet är en lönsam och långsiktig affär.
Värdeord: Produktion, Klimatkalkyl, Symbios.

Läs mer