MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Nu lanseras AMA Hus 24 med det senaste inom husbyggnad, däribland med ett större fokus på återbruk av betong.

AMA Hus 24 med återbruk av betong

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Nu lanseras AMA Hus 24 med det senaste inom husbyggnad, däribland med ett större fokus på återbruk. Referensverket AMA samlar, under ledning av Svensk Byggtjänst, branschens bäst beprövade kunskap för att möjliggöra effektiva och hållbara byggprojekt.

AMA är ett referensverk som används för tekniska beskrivningar och som upphandlingsunderlag. Nu släpps en ny generation, eller utgåva, av AMA Hus 24, uppdaterad med bland annat information om återanvändning och betong.

Den nya upplagan av AMA Hus 24 innehåller flera viktiga uppdateringar. Bland annat har man kompletterat med information och vägledning om återbruk av material. Man har även utökat betongdelarna med två nya bilagor som tagits fram till följd av nya standarder.

– Återbruk är centralt i den hållbara omställningen av samhällsbyggnadssektorn. Att Svensk Byggtjänst, tillsammans med branschens samlade kompetens, tar fram den senaste beprövade kunskapen på området är därför en mycket viktig uppgift. Det är ett konkret steg till en mer hållbar sektor, säger Sofia Åström, produkt- och avdelningschef för AMA på Svensk Byggtjänst.

Dessutom har man, genom att ta bort streckkoderna, justerat strukturen i AMA Hus 24 för att öka tydligheten och användarvänligheten. Koderna är numera samma i det tryckta formatet som i onlineversioner.

– Syftet med uppdaterade AMA Hus 24 är att erbjuda ett aktuellt verktyg som förenklar kommunikationen i byggprojekt och på så sätt bidra till ett hållbart byggande, fortsätter Sofia Åström.

AMA som helhet syftar till att göra det enklare att specificera exakta material- och utförandekrav för byggnadsprojekt. Verket används årligen i upphandlingar för miljardbelopp och täcker områdena hus, anläggning, el, samt VVS och kyla. Vart tredje år revideras och kompletteras respektive områdes AMA med den senaste kunskapen inom vardera ämne.

Processen att uppdatera referensverket involverar några av branschens främsta experter och hundratals remissvar från branschen i övrigt, för att säkerställa kvaliteten. Ansvariga för utgivningen är kunskapsföretaget Svensk Byggtjänst som ägs av samhällsbyggnadssektorn och har till uppgift att för och tillsammans med sektorn erbjuda kunskap för hållbart byggande.

AMA Hus 24 finns som onlinetjänst och som böcker i både tryckt och digitalt format.

Läs mer