MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Bättre kontroll med betong!

David Bogerius

I slutet av 2022 inleds upprustningen av Hessundsbron i finska Pargas. Trafikledsverket i Helsingfors har redigerat byggplanen och förbättrat planeringslösningen för bland annat brotypen.

Det initiala valet av stål som huvudmaterial har ändrats till betong för en bättre kontroll över tillgänglighets- och kostnadsutveckling. Valet av material får dessutom den nya bron att utseendemässigt kunna bli mer som den gamla bron.

– Den kraftiga ökningen av kostnadsnivån, problemen med tillgång till material till följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina och markförhållanden som visat sig vara något svagare än väntat medför utmaningar. Alla parter i alliansentreprenaden har dock en stark gemensam syn på att målet uppnås och att genomförandefasen inleds som planerat, säger Janne Wikström, projektchef på Trafikledsverket.

Projektet hoppas nå en överenskommelse om målkostnaden under hösten. Det går att komma överens om övergången till genomförandefasen när det råder samförstånd om omfattningen, kvalitetsnivån och målkostnaden för genomförandet. Målkostnaden ska hållas inom ramen för riksdagens genomförandebeslut.

Genom att ändra nivelleringen av huvudvägen möjliggörs noggrannare undersökningar av jordarterna.

– Nivelleringen höjs vid Fiskeriskolans anslutning, vilket underlättar byggandet av den planskilda anslutningen till Fiskeriskolans nät av enskilda vägar. Nivelleringen har däremot sänkts söder om Hessundsbron på grund av att bottenförhållandena är sämre än väntat, säger Janne Wikström.

Läs mer