MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Betongfritt under mark!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

I båda fallen ersätter man isolerad betongplatta. 

Koljern Nordic lanserar ett betongfritt byggsystem för väggar under mark. Elementen från Koljern består av cellglasisolering och fokus ligger på husgrunder i träfastigheter under fem våningar och indragna terrasser för flerbostadshus. I båda fallen ersätter man isolerad betongplatta. 

Nu utäkar man erbjudandet till att även innefatta väggar under mark. Systemet har testats i fält och inkluderat hus i suterräng, hissgropar och bunkerliknande byggnader helt under jord.

På utsidan av källarväggarna utnyttjar man företaget Foamglas kompakttaksmetod. Foamglas är ett isoleringsmaterial bestående av miljoner av helt slutna glasceller.  På det viset erhålls en tät och isolerad vägg utan köldbryggor eller fuktvandring.

Flertalet projekt med källarväggar kommer vara souterränglösningar där en Koljerngrund övergår i källarvägg under mark och organiska väggar ställs ovanpå. 

-Det har blivit vanligare att delvis bygga under mark, främst i kuperade områden som i fjällen, men metoden ger även andra fördelar när totalhöjden på huset är begränsad. Vi hoppas att vårt koncept kan förändra synen på hur en källarvägg kan konstrueras och användas i större utsträckning för att ge alternativ till isolerad betong.” – Niklas Holmquist, säljansvarig på Koljern Nordic.

Läs mer