MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Betongstomme med halvprefab sänker miljöpåverkan

Platsgjuten betonstomme med halvprefab

Platsgjuten betongstomme med halvprefab

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Rapport visar på möjligheten att nå upp till högt ställda klimatkrav.

Platsgjuten betonstomme med halvprefab

Dagens höga krav på halverad klimatpåverkan från nybyggnation utmanar branschen. Till exempel har Malmö som mål ett klimatneutralt byggande till 2030. I Göteborg har Framtiden Byggutveckling satt som krav att nå 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea i all nyproduktion av hyresrätter.

En ny oberoende rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att det är fullt möjligt att nå halverad klimatpåverkan med betong som byggmaterial. Lösningen är platsgjuten betongstomme tillsammans med halvprefab från Thomas Betong.

– Med vår klimatförbättrade betong Thomagrön tillsammans med klimatförbättrade prefabricerade betongelement kan vi nå även framtida krav på nybyggnation. Dessutom finns ytterligare potential om till exempel konstruktionen optimeras, detta utan att göra avkall på ljudklassen, säger Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong.

Syftet med projektet har varit att få en rättvis jämförelse mellan byggsystem genom att ta med alla byggdelar och hela livscykeln.

– Den här rapporten är den första i sitt slag som visar att vi med klimatförbättrad betong i en slimmad konstruktionslösning redan idag kan nå halverad klimatpåverkan. Betong är ett hållbart material, avslutar Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefab på Thomas Betong.

Läs mer