MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggchefer sämst!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Undersökningen är baserad på kvantitativ data från över 20 000 svar.”

Chefer inom bygg- och anläggning är sämst på att informera sina medarbetare i jämförelse med chefer i andra branscher. Detta enligt en ny studie från Brilliant Future, som visar att 7 av 10 medarbetare inom bygg- och anläggning upplever att de inte får tillräckligt med information från sin chef. Och nästan hälften av medarbetarna i branschen upplever att de inte får regelbunden feedback från sin chef.

Undersökningen är baserad på kvantitativ data från över 20 000 svar från medarbetarundersökningar.

– Med hjälp av tydliga instruktioner och genom att prata om möjliga risker i arbetet kan säkerhetsklimatet förbättras för medarbetarna inom bygg- och anläggning. Bristen på kommunikation leder inte bara till allvarliga säkerhetsrisker, det hänger även ihop med andra stora utmaningar som branschen tampas med, till exempel machokultur och jämställdhet, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

Hon tycker att branschens ledare måste ta det här på största allvar eftersom förmågan att ge bra feedback och förmedla tydliga förväntningar är två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat.

– Det här är en affärskritisk utmaning för branschen. Att nå ut med information till medarbetarna är en viktig nyckel för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter och förståelse för hur de påverkar organisationens övergripande mål, säger Sofie Johansson.

Läs mer