MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggmästarförening kritisk till träbyggnadsplan

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

I Österrike har regeringen presenterat en 3-punktsplan för att stärka träbyggandet. Nu protesterar inte bara cement- och betongbranschen utan även den österrikiska byggmästareföreningen.

-Byggandet i Österrike genomgår för närvarande en omfattande transformationsprocess. Det är viktigt att fullt ut utnyttja de enorma hållbarhetspotentialerna hos alla byggmaterial, säger Anton Glasmaier, styrelseordförande för Beton Dialog Österrike och vd för Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke.

De österrikiska cement- och betongtillverkarna kräver att den totala livscykeln för byggnader beaktas vid ekobalansering av enskilda byggmaterial. En jämförelse av växthusgaspotentialen hos byggmaterial visar att skillnaderna är betydligt mindre än vad som kommuniceras gång på gång.

När det gäller trä som byggmaterial måste konsekvenserna av ökad träavverkning snarast tas med i ekobalansdata. Detta bekräftas även av internationella data. En nyligen publicerad och omfattande studie från World Resources Institute kommer fram till att även utan en framtida ökning av efterfrågan på trä skulle skogsrelaterade utsläpp globalt vara cirka 3,2 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år.

-Dessa utsläpp överstiger sparandet som uppstår genom att ersätta andra byggmaterial med trä med upp till tre gånger. Samtidigt har avverkningen globalt enligt Forest Pathways Report 2023 ökat med fyra procent bara det senaste året och låg 21 procent över det värde som krävs för att stoppa avskogningen fram till 2030. Vid klimatkonferensen COP26 i Glasgow har 105 länder satt detta som mål, säger Anton Glasmeier.

-Vi inom byggbranschen är mycket förvånade över regeringens träbyggnadsplan och förväntar oss att det snart kommer att krävas en korrigering. Alla vet hur viktiga våra skogar är för klimatskyddet, hur vår planet skulle värmas upp vid fortsatt avverkning och vilken skada vi skulle åsamka med ökad användning av trä, säger Robert Jägersberger, ordförande för Österreichischer Baumeisterverband.

Enligt Baumeisterverband måste både tekniska och ekonomiska samt ekologiska parametrar beaktas.

-Det måste vägas och bedömas för varje byggprojekt individuellt, eftersom en sak är säker: det finns inte ett enda rätt byggmaterial för alla byggprojekt. Beslutet beror alltid på typen av byggnation samt dess funktionskrav, vilka naturligtvis också måste inkludera de ekologiska ramarna med hänsyn till hela livscykeln, säger Robert Jägersberger.

 

Läs mer