MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Byggstartsindikatorn november 2023

Byggstartsindikator med motstridiga signaler

Byggstartsindikatorn november 2023

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Så här på årets sista dagar presenterar Byggfakta siffror som visar hur nybyggnationen har minskat med 3,1 procent de senaste tolv månaderna. Samtidigt steg kurvan för bostäder med 3,5 procent under november.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genombearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de startade nybyggnationsprojektens kostnader.

Under november i år steg Byggstartsindikatorn med +0,3 procent, vilket var högre än oktobers utfall på -0,1 procent.

– Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande vilket resulterade i en marginell uppgång för totalen. Tolkningen av utfallet försvåras av att tidigare utfall nedreviderats på grund av inkommande information om framskjutna och inställda byggstarter, framför allt i bostadssektorn. Sammantaget befinner sig därmed indikatorn på något lägre nivåer än tidigare beräknat, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Samtidigt steg byggstartsindikatorn för bostäder med 3,5 procent under november, vilket var fjärde månaden med ökade byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -24,9 procent lägre. Det signalerar att bostadsbyggandet verkar ha bottnat och vänt uppåt.

Däremot har tidigare månadsutfall reviderats ned kraftigt, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, vilket indikerar att botten varit djupare än tidigare beräknat.

– Det är lite motstridiga signaler just nu. Bostadsindikatorn signalerar visserligen att nedgången i byggstarter har bottnat och att det varit en viss uppgång de senaste månaderna. Samtidigt fortsätter nedrevideringarna av tidigare utfall och projekt som tidigare rapporterats som byggstartade visar sig vara inställda, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med -1,1 procent under november, vilket var en något mindre nedgång än förra månadens utfall som reviderats ned. Det var tredje månaden i rad då indikatorn minskat. Årstakten var +11,6 procent i november vilket är en tydlig nedgång jämfört med förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har dragits upp av byggstarter av ett par riktigt stora och unika projekt tidigare under 2023. När byggstarterna nu normaliseras så resulterar det i att trenden vänder nedåt, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, och som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 44,2 mdkr. Det är en nedgång med 37,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod.

Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restauranter och samhällsfastigheter, uppgår till 107,6 mdkr. Det är en uppgång med 28,5 mdkr som till stor del beror på de nya industriprojekten i Norrland.

Läs mer