MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Flerbostadsprojektet Hestur i Kista, Stockholm, har kunnat byggas med ett 36 procent lägre klimatavtryck än jämförbara projekt, enligt forskningsresultat från Mistra Carbon Exit-program.

Byggvesta kapar 36 procent i nytt projekt

Marcus Svensson, vd ByggVesta Development, Ida Karlsson, doktorand Chalmers tekniska högskola och Stefan Ohlsson, vd Consolis Strängbetong.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Flerbostadsprojektet Hestur i Kista, Stockholm, har kunnat byggas med ett 36 procent lägre klimatavtryck än jämförbara projekt, enligt forskningsresultat från Mistra Carbon Exit-program.

Projektet genomfördes av beställaren ByggVesta, entreprenören AF-gruppen och Strängbetong med den gemensamma ambitionen att utveckla mer hållbara byggmetoder.

De lägre utsläppen av koldioxid i samband med bygget har framför allt uppnåtts genom att använda klimatförbättrad prefabricerad betong, konstruktionsoptimering och medvetna produktval.

Ida Karlsson, forskare och doktorand inom Mistra Carbon Exit-programmet, Chalmers tekniska högskola, har följt byggprojektet och gjort beräkningarna som visar hur stora skillnaderna har blivit jämfört med mer traditionella byggmetoder.

– Hestur är ett tydligt exempel på att det är möjligt att bygga med ett lägre klimatavtryck redan idag. Projektgruppen satte gemensamma mål tidigt i projektet och visar att fokuset på resurseffektivitet leder till stora vinster i såväl klimatavtryck som ekonomi, säger Ida Karlsson.

Bostadsprojektet innefattar 220 hyresrätter och studentbostäder i Kista, Stockholm.

– Det är mycket glädjande att studien styrker hypotesen att klimat- och kostnadseffektivisering går hand i hand. Den utveckling som vi driver i branschen, ger oss förutsättningar för att nå en bättre och reellt hållbar bostadsprodukt med netto noll utsläpp inom 25 år, säger Marcus Svensson, vd ByggVesta Development

Hesturs klimatavtryck är beräknat till 207 kg CO2e/m2 BTA. Det är en minskning med 36 procent jämfört med jämförbara projekt i prefabricerat utförande (jämförelseprojekt från sammanställning gjord av KTH). Klimatpåverkan i Hestur-projektet är 8 400 kg CO2e per boende, vilket kan jämföras med sektorsreferensen på betonghus på ca 18 000 kg CO2e per boende, en minskning med mer än 50 procent jämfört med sektorsreferensen på betonghus.

Till exempel har håldäcken, som utgör golv och tak i en betongstomme, optimerats och innerväggarna har minskats i tjocklek i lägenheterna högre upp i huset. Det är åtgärder som bidrar till mindre materialåtgång och därigenom lägre klimatavtryck, utan att påverka prestandan så som bärighet eller ljudklass.

Läs faktabladet från Hestur här

Om Mistra Carbon Exit
Mistra Carbon Exit är ett forskningsprogram som pågår 2017-2025 och ska ta fram ny kunskap och utveckla strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp. Programmet ska bidra till att göra Sverige till en viktig internationell förebild inom klimatarbetet. I programmet finns en bred representation av forskare och aktörer inklusive fyra universitet, fyra forskningsinstitut och mer än 20 företag, myndigheter och icke-statliga organisationer.
Läs mer om Mistra Carbon Exit här

Läs mer