MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cementkrisen slår hårt!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Ny dyster rapport från Byggföretagen!

160 000 förlorade jobb och ett samlat produktionsbortfall i ekonomin på 140 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,6 procent av BNP. Så stora blir konsekvenserna om det blir stopp för kalkstenbrytningen i Slite. Det visar en ny rapport framtagen på uppdrag av Byggföretagen.

– Men inkluderat följdverkningarna av en strypt gruvproduktion kan cementkrisen på kort sikt ge upphov till totalt 200 000 förlorade arbetstillfällen och ett produktionsbortfall motsvarande 3,6 procent av BNP, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Planerade infrastrukturprojekt och produktionen av vindkraft är två ben i den gröna omställningen som också skulle påverkas kort tid efter att Cementas tillfälliga tillstånd löper ut.

– Om Trafikverkets investeringsprojekt från och med år 2023 endast får tillgång till 60 procent av den efterfrågade volymen kommer man fram till och med 2028 endast kunna genomföra redan byggstartade projekt, säger Fredrik Isaksson.

Energimyndigheten förutspår att vindkraften kommer att öka sin produktion från dagens 30 TWh till 90 TWh år 2040. Redan år 2024 bedömer myndigheten att vindkraften kommer att bidra med 46 TWh.

– Cementkrisen är inte över. Om den slår till med full kraft under 2023 är det högst tveksamt om detta är möjligt att uppnå, säger Fredrik Isaksson.

Läs mer