MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cirkulära ballastprodukter får egen bok

Mårten Sohlman vd på SBMI.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Projektet ”Från grind till grind”, som syftar till att skapa en handbok för att producera cirkulära ballastprodukter, har nu säkrat fortsatt finansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. Projektets mål är att ta fram en digital processbeskrivning som branschen kan använda för att öka användningen av återanvänt och återvunnet material i infrastrukturprojekt.

– Handboken kan ge branschen en tydlig processbeskrivning för att producera cirkulära ballastprodukter och sprida kunskap och skala upp en cirkulär hantering som några få aktörer idag är duktiga på, men som behöver breddas. Projektet syftar både till att bygga förtroende hos tillsynsmyndigheter för branschens processer och att höja kunskapsnivån i branschen, säger Mårten Sohlman vd på SBMI.

Mårten Sohlman vd på SBMI.

Projektet leds av en grupp experter från SBMI, Sveriges Bergmaterialindustrier, NCC, Ecoloop och Swerock och den inledande fasen av projektet har finansierats av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Den första delen av projektet har fokuserat på att ta fram en tydlig process för den cirkulära hanteringen, samt en struktur för processbeskrivningen.

Handboken kommer att beskriva processen för att skapa cirkulära ballastprodukter, från mottagning av överskottsmassor till kvalitetssäkring, sortering och slutprodukt.

I den andra fasen av projektet kommer fokus att ligga på att utforma handbokens innehåll och involvera de stora beställarna av ballastmaterial, Trafikverket och kommuner. Målet med samverkan med branschens tongivande beställare är att främja att efterfrågan på cirkulärt material ökar. Den digitala handboken kommer att publiceras på SBMIs webbplats under 2024.

Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop.

– Vi kommer under året att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas i nästa steg. Det är viktigt att handboken blir användbar och relevant för alla aktörer, säger Kristina Lundberg, innovationsledare på Ecoloop.

Titeln för del två av projektet är ”Tydlig kvalitet och tydliga krav för cirkulära ballastmaterial” och finansieras av Vinnova. Projektet pågår under hela 2024.

Projektet “Från grind till grind” startade 2023 och syftar till att ta fram en vägledning för att producera cirkulära ballastprodukter. Projektet leds av en grupp experter från SBMI, NCC, Ecoloop och Swerock och har hittills finansierats av SBUF.

Läs mer