MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cube ska hjälpa betongindustrin

Mapei har utvecklat CUBE

Mapei har utvecklat CUBE

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

System från Mapei för att minska klimatpåverkan.

De stora utsläppen av koldioxid vid tillverkning av cement gör att betong långt ifrån betraktas som ett hållbart material. Inom cementindustrin finns flera verktyg som kan användas för att minska utsläpp av växthusgaser.  Dessutom har betongbranschen flera innovativa teknologier som till exempel koldioxidavskiljning och minskning av klinkerinnehåll för att hjälpa till att sänka koldioxidavtrycket.

För att delvis ersätta klinker vid tillverkning av cement används tillsatsmaterial som masugnsslagg, flygaska och naturliga puzzolaner. Detta är en grundläggande del av strategin som gör det möjligt för hela kedjan att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2050.

Användningen av cement med lägre klinkerhalt och återvunnen ballast i betongproduktionen innebär dock flera utmaningar för betongindustrin. Betongen kräver i allmänhet ökad vattenhalt för att uppnå och bibehålla optimala reologiska egenskaper. Lägre klinkerhalt innebär också en långsammare hållfasthetsutveckling.

Mapei har utvecklat CUBE-systemet som är ett integrerat tillvägagångssätt. Det ska hjälpa betongindustrin att övervinna svårigheterna med reducerad klinkerandel i cement och ballast av varierande kvalitet genom de olika faserna: tillverkning, gjutning och efterbehandling. CUBE-systemet hjälper aktivt industrin att upprätthålla sin höga kvalitet samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Framtidens betong

Läs mer