MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Debatt: Kräv oberoende tredjepartsleverantör

Håkan Syrén, före detta Sveriges överbefälhavare, Klas Friberg, före detta myndighetschef för Säkerhetspolisen senior rådgivare till Ansvar Säkerhet, Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot för Ansvar Säkerhet och tidigare chef för Riksrevisionsverket och Jessica Löfström, ordförande för Ansvar Säkerhet.
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Säkra arbetsplatskontroller kräver oberoende tredjepartsleverantörer

Att överlåta ansvaret helt på myndigheter eller att helt låta byggföretagen själva genomföra arbetsplatskontroller och granskningar är varken effektivt eller moraliskt riktigt. Precis som ID06 påpekar är det viktigt med oberoende tredjepartsleverantörer som branschstandard för säkra arbetsplatskontroller och granskning av underentreprenörer, skriver styrelsen för granskningsföretaget Ansvar Säkerhet. 

I ett nyligen sänt avsnitt av Bopolpodden lyfter Pia Bergman på ett förtjänstfullt sätt de problem som finns med fusk i byggbranschen. Bergman har under 35 år, bland annat i sin roll som expert på Skatteverket, gjort en stor gärning i att motarbeta ekonomisk brottslighet, inte minst inom byggbranschen.

Cirka 34 minuter in i avsnittet säger Bergman att myndigheter ska stödja företag genom att vara ute och ”kontrollera dem som inte vill göra rätt för sig”. Bergman har helt rätt i att dessa kontroller behövs, men om stora kläd- eller möbelföretag krävde att svenska myndigheter skulle granska deras leverantörsled, skulle svaret bli att de får bekosta det på egen hand. Varför ska landets skattebetalare ta den kostnaden när det gäller byggbranschen?

Myndigheter och upphandlande enheter kan absolut genomföra fler stickkontroller, men eftersom det enbart i Stockholmsområdet handlar om över 30 000 arbetsplatser kommer man på det viset bara att komma åt en bråkdel av brottsligheten. Att lägga kostnaderna och ansvaret helt på skattebetalarna och våra myndigheter är varken effektivt, realistiskt eller moraliskt riktigt.

Om byggföretagen själva skapar egen intern granskning, kontroll samt efterlevnad- och uppföljningsverksamheter är risken att standarden kan komma att variera. Standarder är svårt för upphandlare att syna och risk finns att de byggföretagen med sämst standard och därmed dålig kontroll på underentreprenörer vinner upphandlingarna. Det är byggbranschen som måste ta ansvaret för granskningar av deras underentreprenörer och kontroller på byggarbetsplatserna – men granskningarna måste göras av oberoende parter. Byggföretagen bör självklart göra en första kontroll själva och därefter anlita tredjepartsleverantörer som kan säkerställa att de fått vad de lovats av underentreprenörerna.

Vi tror att marknaden snart är mogen för en bättre samverkan mellan beställarna och byggföretagen som tillsammans anlitar oberoende tredjepartsleverantörer för arbetsplatskontroller, granskningar av underentreprenörer samt uppföljning och efterlevnad. I Ansvar Säkerhets modell ”tryggt, vitt, säkert” kostar det mer desto fler felaktigheter som upptäcks, och på så sätt blir modellen självsanerande. Det blir snabbt väldigt dyrt för den som fuskar och slår ekonomiskt mot de som utför fusket.

I byggbranschen utnyttjas människor under närmast slavlika förhållanden och pengarna som tjänas på dem hamnar i kriminella organisationers fickor. Felet ligger inte hos de gästarbetare eller människor som har sökt sig till Sverige för att få inkomst och ett bättre liv. Och självklart vill inte heller seriösa beställare i vare sig privat eller offentlig sektor göda kriminaliteten. Dessa betalar i god tro för att få ansvarsfulla leveranser med skäliga villkor, men det har tidigare saknats en effektiv kontrollapparat som garanterar dem det. För arbetsplatskontroller finns nu en standard som har sjösatts, den fungerar bra och fortsätter nu att utvecklas.

Kampen mot svartjobb prisas!

I våras släppte företaget ID06 sin nya ackreditering för just arbetsplatskontroller. Ansvar Säkerhet var först ut bland de som blev ackrediterade. Att kunna göra en ingående och kvalitetssäkrad granskning kräver kunskap. Därför är ID06:s ackreditering viktig.

Som Peter Nilsson, verksamhetschef för ID06, har sagt: ”En ackrediterad partner borgar för att ’det finns kunskap, erfarenhet och förståelse för den kontrollprocess som ska utföras’”. Ackrediteringen säkerställer att granskarna är oberoende och att kontroller sker utan föranmälan. Efterlevnad av lagkrav, regelverk och arbetsmiljöbestämmelser kontrolleras och att alla som är på arbetsplatsen också ska vara där, så att ingen utnyttjas illegalt. Det vi har kunnat se i våra kontroller är att det i upp till 30 procent av fallen inte är de godkända företagen som är på arbetsplatserna och vi har påträffat illegal arbetskraft på cirka var fjärde kontroll. Det visar hur viktigt det är med oanmälda arbetsplatskontroller. På alla byggarbetsplatser, i alla byggprocesser.

En enkel men kraftfull förändring vore därför att i alla upphandlingar ställa krav på att ackrediterade granskningsföretag ska anlitas som en del av byggprocessen. Den offentliga upphandlingen av byggprojekt i Sverige är en omfattande del av den totala marknaden. En förändring där skulle skapa ett skifte som på sikt ger alla en och samma efterlevnadsstandard. Konkurrens skulle ske på lika och lagliga villkor. Vi skulle därmed inte riskera att parallella kontrollmetoder med olika kvalitet byggs upp.

De som granskar behöver vara oberoende från byggföretagen och ackrediterade i enlighet med ID06-standarden. Det är en garant för att få bort det moderna slaveriet i byggbranschen, få ett slut på finansiering av östeuropeisk maffia och skapa sund konkurrens mellan alla seriösa företag i branschen.

Då kan vi också återuppbygga det anseende som branschen förtjänar. 

Därför är vår fråga till civilminister Erik Slottner:
När kommer det att införas krav på att det i varje upphandlat byggprojekt ska finnas oberoende externa granskare som är ackrediterade i enlighet med den branschstandard som nu finns?

Jessica Löfström, ordförande för Ansvar Säkerhet
Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot för Ansvar Säkerhet och tidigare chef för Riksrevisionsverket
Klas Friberg, före detta myndighetschef för Säkerhetspolisen
Håkan Syrén, före detta Sveriges överbefälhavare, senior rådgivare till Ansvar Säkerhet

Läs mer