MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Dystra byggprognoser!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“I Byggföretagens konjunkturprognos oroas man av cementkrisen.”

Nybyggnationen av flerbostadshus– och småhus minskar i år och även nästa år, enligt en ny prognos från Byggföretagen, rapporterar SVT. Förra året, 2021 byggstartades 68 100 bostäder, men nästa år förväntas bara 45 100 bostäder påbörjas.

Materialkostnaderna för entreprenören har enligt SCB ökat med 24,4 procent i april jämfört med förra året, medan den totala byggkostnaden stigit med 12,2 procent under samma period. Det har medfört ökade kostnader för flerbostadshus med 3,4 procent från mars till april. Förra året var kostnadsökningen 0,9 procent.

Samtidigt har energi och frakt blivit dyrare. Efterfrågan minskar också i takt med höjda räntor, stigande inflation och hushållens minskade köpkraft.

I Byggföretagens konjunkturprognos oroas man av både cementkris, material och svagare hushållsekonomier. År 2021 påbörjades 68 100 bostäder. I år förväntas 56 700 att påbörjas och prognosen för nästa år är 45 100. En minskning med 34 procent jämfört med 2021.

– Just nu är det väldigt osäkert kring vad priserna på olika material kommer att vara. Kan vi säkerställa leveranser? Den stora farhågan är att mycket kommer att skjutas på framtiden, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på branschorganisationen Byggföretagen, till SVT.

Läs mer