MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

 “En unik och viktig verksamhet” 

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Tekniksprånget får fler unga att välja ingenjörsutbildningar.

Tack vare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) satsning Tekniksprånget väljer fler unga ingenjörsutbildningar. Data från SCB visar att 92 procent av praktikanterna väljer att studera vidare efter genomförd praktik. 77 procent av dem väljer högre tekniska studier, varav hälften är kvinnor.

– IVAs uppföljning visar att Tekniksprånget är en unik och viktig verksamhet som gör att fler ungdomar blir ingenjörer. Vi kan också se att den bidrar till att öka andelen kvinnor på de tekniska universiteten och högskolorna, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, IVA-ledamot och styrgruppsordförande för Tekniksprånget (bilden till vänster).

Under tio år har 6 000 ungdomar praktiserat som ingenjör hos 470 arbetsgivare på 200 olika orter runt om i Sverige. Data från SCB visar att bland dessa ungdomar läser 92 procent vidare inom fyra terminer på universitet eller högskola. Av dessa läser 77 procent en högre teknisk utbildning. Volvokoncernen har tagit emot flest praktikanter.

– Volvo har mycket goda erfarenheter av Tekniksprånget. Vi ser att det ger ett viktigt utbyte mellan industri och unga studenter. En praktik hos oss förhoppningsvis väcker intresse för en karriär inom ingenjörsyrket, speciellt med den spännande omställning som vår industri just nu genomgår. Många som praktiserat hos oss återvänder och börjar jobba direkt efter avslutad ingenjörsutbildning, säger Lars Stenqvist, IVA-ledamot och teknisk direktör på AB Volvo.

Tekniksprånget har som målsättning att väcka intresset för teknik hos ännu fler kvinnor. Drygt 50 procent av de som erbjuds praktikplats är kvinnor. Av alla som läser vidare på en högre teknisk utbildning efter Tekniksprånget är 48 procent kvinnor. Idag är ungefär en fjärdedel av alla medlemmar i Sveriges Ingenjörer kvinnor.

– Praktiken gör att fler ungdomar mer konkret förstår vilka möjligheter en ingenjörsutbildning ger. Vi vill ge fler unga möjligheten att upptäcka teknik och bidra till en bättre mångfald på de tekniska utbildningarna och i arbetslivet, säger Helena Gyrulf, verksamhetschef på Tekniksprånget (bilden till vänster).

De tekniska utbildningarna brottas med utmaningen att många studenter avslutar sina studier i förtid utan examen. Statistiken visar att Tekniksprånget i genomsnitt minskar avhoppen med ungefär tio procent. De flesta avhoppen sker i början av utbildningen. Därför fokuserar studien på andelen studenter som är kvar på de vanligaste högskole- och civilingenjörsprogrammen i Sverige efter ett år.

Av Tekniksprångets praktikanter som läser en högre teknisk utbildning är 90 procent kvar i studier år två. Motsvarande siffra för alla civilingenjörsstudenter är 84 procent och högskoleingenjörsstudenter 78 procent.


Saknas: 3 500 medarbetare

Läs mer