MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Finja uppnår sitt klimatmål

Finja sänker klimatavtrycket

Finja sänker klimatavtrycket

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Sänker byggnaders påverkan med klimatpositiva produkter.

Som ett led i Finjas långsiktiga miljöarbete har företaget utvecklat en eco-linje med klimatpositiva byggprodukter. I samband med satsningen sattes målet att under en treårsperiod minska koldioxidbelastningen för en murad och putsad byggnad med 50 procent. Nu har målet nåtts och Finja Betong erbjuder åtta eco-produkter som sänker byggnadens GWP (Global warming potential) med 58 procent i jämförelse med ordinarie produkter.

Sänkningen beror på minskad cementmängd, receptändringar och optimering av bindemedel.

– Eco-linjen gör det nu möjligt att upprätta en byggnad med en halverad klimatpåverkan. Vi är särskilt stolta över våra unika block och bruk med inbyggd kolsänka. Detta är dock bara början. Vi kommer att fortsätta våga satsa på hållbara alternativ och investeringar i ny teknik, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong.

Klimatmålets åtgärder har minskat koldioxidbelastningen med 17–75 procent för respektive eco-produkt. Produkternas utsläpp av växthusgaser klimatkompenseras också till 100 procent för att nå klimatneutralitet. Därutöver kompenseras utsläppen med ytterligare 15 procent, vilket gör att respektive produkt i den gröna linjen går från att vara klimatneutral till att bli klimatpositiv.

Produkterna som ingår i den gröna linjen är Murblock Bas ECO, Mur & Putsbruk B ECO, Puts- & Murbruk C ECO, 310 F ECO Avjämning, Murblock Fördel ECO, Grovbetong ECO, Inomhusbetong ECO, Väggspackel ECO.

Företagets koldioxidberäknare visar enkelt hur mycket koldioxid som sparas genom att välja den aktuella produkten jämfört med motsvarande variant i det ordinarie sortimentet.

Arbetet för murblock och bruk med inbyggd kolsänka har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter och med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation, som är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Klimatkompensation sker genom ett projekt i Brasilien som omvandlar biogas till elektricitet och som är certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism). Projektet uppfyller också kriterierna för Gold Standard, en kvalitetsstandard som stöds av flera miljöorganisationer.

Läs mer