MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Fler farthinder fortare med ingjuten Bohusgranit

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Benders presenterar snabbare lösning med konstruktionsmässigt bättre resultat

På bred front lanserar nu Benders prefabricerade betongelement för farthinder och högtrafikerade gatuavsnitt med slityta av ingjuten Bohusgranit. Denna lösning förkortar byggtiden samtidigt som den ökar slitstyrkan avsevärt.

– Vi gjuter helt enkelt in gatsten och kantstenar i flammad granit från våra egna stenbrott i Bohuslän i ett armerat betongelement, säger Fredrik Helgesson som är produktansvarig för Benders infrastruktursortiment. 

Att platsbygga farthinder för hand med smågatsten är mycket tidskrävande med långvariga trafikstörningar – något som nu kan lösas avsevärt snabbare. Konstruktionen blir i princip underhållsfri och eliminerar risken för sättningar och spårbildningar, något som kan uppstå efter att gatsten installerats.

De nya Consett-elementen tillverkas oftast måttanpassade för varje projekt och kan enkelt lyftas på plats i ett stycke med hjälp av de ingjutna lyfthylsorna. Produkten har testats och förfinats i olika sammanhang under flera år och nu är produktionen äntligen i gång i full skala i Benders Uddevallafabrik. 

– Eftersom lasten sprids över hela elementet blir livslängden betydligt bättre, samtidigt som läggningsarbetet förenklas dramatiskt. Vi har engagerat erfarna stenläggare i utvecklingsarbetet och alla är ense om att manuell läggning inte längre är ett gångbart alternativ överallt. Ständigt tätare trafik i våra städer kräver effektivare metoder – varje timma utan avstängning av trafiken är guld värd, säger Fredrik Helgesson. 

För den som är beredd att göra vissa anpassningar på plats finns ett antal standarddimensioner på lager, men i övrigt sker all tillverkning mot kundorder för optimal inpassning. Consettelementen kan förutom till farthinder även med fördel användas som slityta på särskilt högtrafikerade platser, där den släta granitytan även bidrar till minskat buller jämfört med gator med råkilad gatsten.

– Den kortare byggtiden i kombination med den höga slitstyrkan gör Consettelementen till en lönsam affär i alla sammanhang. Consett är en naturlig utveckling av våra Gupp och Vägkuddar som fortfarande är bra alternativ.


Innelistan vecka 8

Läs mer