MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Försäljningen av bostäder rasar

Försäljning av bostadsrätter

Försäljning av bostadsrätter

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Både bostads- och hyresrätter står inför stora problem.

Antalet bokade bostäder faller kraftigt och andelen avbokade har ökat markant. Dessutom har försäljningstiderna fördubblats och prissänkta objekt på kort tid ökat till sex procent. Det visar en analys som SBAB har gjort.

Under stora delar av 2023 har antalet sålda nya bostäder legat på mellan en fjärdedel till en femtedel av nivåerna som gällde innan den kraftiga inflationsuppgången och Riksbankens höjning av styrräntan. Uppskattningsvis avbokas idag 65 procent av tidigare bokade bostäder.

– Det är bara att konstatera, försäljnings- och bokningsläget är katastrofalt för nya bostäder. De bostäder som trots allt säljs tar dessutom dubbelt så lång tid att förmedla, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Enligt Robert Boije kommer troligen andelen bostäder som prissänks att öka under hösten när företagen behöver sälja osålda lager för att stärka likviditeten. Han menar också att uppgifter från marknaden tyder på att intressenter ofta rings upp och erbjuds kraftiga rabatter, och även avgiftsfria månader, på osålda bostäder med snart inflyttningsdatum.

– En kontakt jag har i branschen talar om i det närmaste basarliknande förhållanden, säger han.

SBAB har också beräknat trenden för antalet konkurser utifrån UC:s statistik. Den visar att antalet konkurser inom bygg och anläggning har ökat med runt 20 procent det senaste året.

– Min gissning är att vi bara sett början av krisen i bostadsbyggarbranschen och att konkurserna kommer att avlösa varandra under det kommande året, säger Robert Boije.

I SCB:s senast statistik över påbörjade bostäder i flerfamiljshus dominerar hyresrätterna. Trots det ser den närmaste framtiden för hyresrätter inte särskilt ljus ut, konstaterar han vidare.

– Många hyresrätter har i tider av mycket hög bygginflation och stigande kapitalkostnader klarat kalkylen tack vare investeringsstöden som nu har avvecklats. Med fortsatt hög bygginflation, kraftigt höjda kapitalkostnader och slopade investeringsstöd blir det inte lika lätt att få ihop kalkylen för nya hyresrätter framöver, säger Robert Boije.

SBAB:s analys är baserad på aktuella försäljnings- och bokningssiffror från Booli och nyproduktionsindexet HMI för det andra kvartalet i år. Indexet mäter hur utbudet av nya bostäder och priserna på dessa förhåller sig till den beräknade efterfrågan. Hänsyn tas bland annat till hushållens köpkraft, boendepreferenser och flyttmönster.

Läs mer