MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

FoU-direktör till Weber!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Han har varit inom företaget i 20 år.”

Anders Anderberg, Weber, tar steget från marknadsutvecklingschef till en ny roll som forsknings- och utvecklingsdirektör. Anders har varit knuten till Weber redan under sina universitetsstudier till civilingenjör då Optiroc, som senare blev Weber, sponsrade ett doktorandprojekt med fokus på relationen mellan fukt i golvkonstruktioner och innemiljö. Nu har han varit inom företaget i 20 år.

-Att ett företag är villigt att satsa på forskning på det sätt som man gjorde imponerade på mig. Jag fick också mycket stöd under hela projektet och en tydlig industriell och marknadsmässig koppling under ett mycket professionellt agerande, säger Anders Anderberg.

Under sina år på företaget har Anders haft roller som teknisk specialist, produktchef för golvavjämning, övergripande ansvar för samtliga produktområden samt senast som marknadsutvecklingschef. Som forsknings- och utvecklingsdirektör kommer Anders bland annat att spela en nyckelroll i omställningen inom hållbarhetsområdet.

-Webers forsknings- och utvecklingsavdelning står inför stora utmaningar, både genom en omlokalisering av verksamheten, utmaningar i en snabbt föränderlig kontext när det kommer till byggnation, tillgång till råvaror, prisändringar och nya konkurrerande alternativ, säger Anders Anderberg.

Läs mer