MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Konstnären Susanne Vollmer får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.

Grafisk betong i Härnösand

Konstnären Susanne Vollmer får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Konstnären Susanne Vollmer får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.

Den konstnärliga gestaltningen ska utföras i grafisk betong och vara placerad på stödmurar och omfatta nära 100 kvadratmeter.

Konstnären Susanne Vollmer får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong i anslutning till den nya sporthallen som byggs på Änget i Härnösand.

Konstnären Susanne Vollmer får uppdraget att göra en 33 meter lång konstnärlig gestaltning i grafisk betong.

– Det känns väldigt roligt att få förverkliga skissen jag gjort och att verket ska vara i ett område där många människor kommer röra sig, Jag försökt göra en tidlös gestaltning, som refererar till Härnösand och dess idrottsliv, både historiskt, nu, och kanske i framtiden, säger Susanne Vollmer.

Installationen är ett konstnärligt gestaltningsprojekt som sker i samverkan mellan Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun. Gestaltningen realiseras genom enprocentsmedel från Härnösands kommunfastigheters byggnation av den nya idrottsplatsen.

Enprocentsmålet finns inskrivet i Härnösands kommuns kulturplan och innebär att medel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska avsättas vid nybyggnad, ombyggnationer och vid större investeringar över 500 000 kronor. Medlen ska motsvara minst en procent av projektets totalbudget.

71 konstnärer lämnade intresseanmälningar att få uppdraget. Av dessa valde en jury ut tre som fick gå vidare med ett skissuppdrag, vilket innebär att konstnärerna får betalt för att skissa på en ide för att kunna lämna in ett färdigt förslag.

Läs mer