MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Grodan trivs hos Swerock!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“För åkergrodan finns ett krav på att skydda deras livsmiljö.”

Swerock har de senaste åren genomfört ett stort antal åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald i sina täkter. Nyligen genomfördes en inventering i Västerås där det visat sig att den fridlysta åkergrodan hittat en trivsam miljö i de anlagda dammarna.

De olika åtgärderna har bland annat lett till att pilgrimsfalkar häckat inne i Kålleredstäkten. I flera av täkterna har backsvalor byggt bon i stenmjölshögarna. I år kommer Swerock att ta fram tio nya planer för biologisk mångfald i utvalda täkter.

– Det är viktigt att gynna en biologisk mångfald, för att jorden ska kunna överleva. Att arbeta med biologisk mångfald stärker också relationen till kunder, myndigheter och grannar till våra täkter, säger Monica Soldinger Almefelt, chef för Råvaruförsörjning på Swerock.

När täkten i Froby utanför Västerås etablerades år 2019 byggde Swerock sex groddjursdammar och två landmiljöer i området för att åkergrodan ska trivas. En extern konsult har nu gjort en inventering i området som visar att grodorna fortsatt etablera sig nära täkten.

– Vi har varit ute och inventerat på natten då man kan höra när grodorna spelar, då går det också att särskilja de olika arterna. Dagtid har vi letat efter romsamlingar. Vi har även undersökt om det har skett reproduktion i dammarna, vilket det hade det gjort i Froby. Alla grodor är fridlysta och för åkergrodan finns ett krav på att skydda deras livsmiljö, säger Daniel Segerlind, projektledare på företaget Calluna, som genomfört inventeringen.

Vid Swerocks dammar i Froby hittades förutom åkergrodor och romklumpar även paddor, vanliga grodor och mindre vattensalamandrar.

Det största hotet mot åkergrodorna är ifall deras livsmiljö skulle försvinna. Det har skett tidigare på grund av en ändrad markanvändning för exempelvis ett mer storskaligt jord- och skogsbruk. Därför är det viktigt att skapa miljöer där grodorna trivs.

I maj släppte Ecogain sitt index för biologisk mångfald där de listar de största företagen i Europa utifrån hur väl de presterar. Det handlar bland annat om ifall de har en plan för biologisk mångfald och hur högt prioriterad den frågan är. Peab som är den koncern där Swerock ingår, hamnar på plats 18 i Sverige och är därmed ett av de svenska företag som är högt upp på rakningen.

Mer om åkergrodan

Åkergrodan finns i hela landet utom i fjällen. Det lever i våta ängs- och skogsmarker samt kring kärr. Åkergrodan är mellan 3,5 och 7,5 centimeter lång, har spetsig nos och ibland ett ljust ryggband. De vuxna individerna blir könsmogna efter 2 till 4 år och startar leken i mars. Honan lägger en romklump per år, där romen utvecklas till yngel som kläcks efter 9-13 dagar. Efter cirka en och halv till två månader har de utvecklats och tar sig upp på land.

Läs mer