MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Heidelberg Materials lyfter vattenfrågan

Heidelberg Materials bryter kalksten i Slite

Heidelberg Materials bryter kalksten i Slite

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Presenterar åtgärder för att få fortsätta bryta kalksten på Gotland.

Heidelberg Materials fabrik i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige. Verksamheten bedrivs inom ramen för ett fyraårigt täkttillstånd som löper ut den 31 december 2026. Inom kort kommer företaget att lämna ansökan till mark- och miljödomstolen om ett täkttillstånd för 30 år.

Men hur kalkbrytningen påverkar vatten och natur är en fråga som engagerar många Gotlandsbor och organisationer. Det gör att Heidelberg Materials vill kommunicera vilka planerade åtgärder som kommer att ingå i ansökan. Dessa är att säkerställa tillgången till vatten för människor och natur, öka den lokala och regionala dricksvattentillgången, återföra grundvatten till berggrunden och minska inflödet av grundvatten till täkten genom ridåinjektering.

Arbetet med ansökan för täkttillståndet har varit omfattande, och många utredningar ligger till grund för de slutsatser och förslag till lösningar som vi presenterar. Nu när vi är på sluttampen känns det bra och viktigt att kunna säga att vattenfrågan är belyst från alla tänkbara vinklar, och att vi är trygga när vi säger att den kommer lösas, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef, Heidelberg Materials i Slite.

Med ridåinjektering menas att berget tätas för att minska genomsläppligheten. Åtgärden minskar inflödet av vatten till täkten, samtidigt som effekten av återförandet av vatten maximeras. Enligt Heidelberg Materials har ridåinjektering tidigare utförts i stor skala med gott resultat.

Idag bryter företaget kalksten i File hajdar-täkten och i Västra brottet i området kring Slite på norra Gotland. Ansökan om förlängning av täkttillståndet kommer inom kort att lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Cementa ansöker om fyra nya år!

CCS i Slite möjligt!

Läs mer