MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Höjda priser slår hårt mot byggbranschen!

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Bygg- och anläggningsbranschen är den bransch som påverkats mest av prishöjningar under de senaste tre månaderna. Hela 98 procent av byggföretagen uppger att man påverkas av prisökningar på varor eller tjänster som är nödvändiga för verksamheten.

– Det märks allt tydligare bland våra medlemsföretag att ökningen av materialpriser ligger på en väldig hög nivå. Det gäller bland annat armeringsstål och trävirke, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Svenskt Näringsliv har skickat ut en enkät under början av juni som drygt 3 100 företag svarat på. I den uppger tre av fyra byggföretag att det finns möjlighet att kompensera för prisökningarna genom att höja försäljningspriserna till kund. Två av tio menar att det föreligger risk för varsel eller uppsägningar under de kommande sex månaderna.

Läs mer