MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Injektering gjuten lösning i Sickla

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Ovanlig metod effektiv vid renovering av reningsverk.

Genomförandet av en omfattande gjutning samtidigt som en anslutande anläggning är i drift innebär flera logistiska utmaningar och ställer krav på effektiva metoder. När reningsverket i Sickla rustas upp används Webers lösning för injekteringsgjutning.

– Vi behöver ta hänsyn till utmaningar som farliga miljöer, trång och komplex logistik och på det en tight tidsplan, säger Per Hansback, projektledare Stockholm Vatten och Avfall.

Sicklaanläggningen är en del av Henriksdals reningsverk strax söder om centrala Stockholm. Nu byggs den ut och genomgår en omfattande modernisering då berget ska rymma en större anläggning för grovrening och sandfång samt ett nytt reningssteg i form av försedimentering. Efter dessa reningssteg skickas vattnet vidare till Henriksdals reningsverk för de kvarstående reningsprocesserna. Anläggningen täcker en mycket stor yta och hela 530 000 kubikmeter berg sprängs ut runt ett befintligt reningsverk under Hammarbybacken.

För projektet hade SVOA föreskrivit injekteringsgjutning som en unik och effektiv metod vid gjutning av grova konstruktioner. Med metoden kan värmeutveckling och krympning i betongen minimeras under härdningsförloppet. Weber har utvecklat produkten Weber prepakt injekt som används vid gjutningsmetoden och ger bergsliknande egenskaper. Tillsammans med Veidekke anpassades produkten för projektet.

När metoden har använts tidigare har projekten i fråga varit mindre och inte lika komplexa, då en nya delen ligger i anslutning till den befintliga anläggningen i drift. Bergtätheten och tidsplanen blev därför avgörande för valetl av gjutmetod.

– Jag tror att projektet kommer att spridas inom Sverige, och kanske till omvärlden. De flesta som använt metoden under vattenkraftstiden kommer bli intresserade. Jag tror definitivt att man ska välja injekteringsgjutning om förutsättningarna är de rätta för projektet, säger Per Hansback.

Unikt för projektet är att det gjuts i ett slutet utrymme, en gammal tunneldel, med en förbyggd form där injekteringsbetong pumpas in genom ett anslutningsrör.

– Vi har fått tänka till både kring själva tekniken och logistiken kring arbetet men det har gått att lösa, säger Ludvig Jansson, Arbetsledare Betong hos Veidekke. 

Initialt var metoden ny för flera i arbetslaget men tillsammans med Weber har Veidekke kunnat finslipat metoden och tekniken utifrån kundens kravställningar i projekte

Metoden med injekteringsgjutningen har tidigare visat sig vara både tidsbesparande och effektiv. Dessutom undviks hög värmeutveckling samtidigt som krympningen minimeras. vilket har har möjliggjort stora gjutningar utan varken kylrör eller armering. 

– Just krympning hade blivit ett extra stort problem i detta projekt då man eftersträvar en fullgod anslutning med närmare 100 % kontaktyta mot bergtunnelns tak, väggar och golv, säger Martin Carlsson, Produktchef betong hos Weber.


Läs mer