MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Kraftverk byggs om med kortare härdningstid  

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

NCC rustar upp Hammarforsens kraftverk i Jämtland.

Hammarforsens kraftverk ligger i Indalsälven, Jämtland, och byggdes 1928. Nu genomgår kraftverket en omfattande upprustning med risken för ökande extremflöden i åtanke. NCC har fått i uppdrag av Statkraft att garantera dammsäkerheten i kraftverket genom att bygga ett utskov för att öka avbördningskapaciteten.

– Detta projekt är en del i en omfattande restaurering av Hammarforsens anläggning. För att fortsätta vara en tillförlitlig producent av flexibel förnybar energi krävs att vi hela tiden har en väl fungerande anläggning och uppdaterar våra kraftverk för att klara av den ökade energiförsörjningen vi står inför. Detta gör vi bäst i samverkan med våra entreprenörer och vi ser fram emot att samarbeta med NCC i denna upprustning, säger Jakob Norström, VD i Statkraft Sverige.

NCC ska utföra arbete med fångdammen, genomföra rivningsarbeten, byta ut befintlig segmentsutskovslucka och ersätta med två mindre dammluckor. I uppdraget ingår gjutnings- och betongarbeten för kraftverket samt instrumentering och en höjning av tätslitsen vid Hammarnäset.

För betongarbetena kommer NCC använda sig av klimatförbättrad betong som, förutom att minska koldioxidavtrycket, har kortare härdningsprocess. Även arbetsmiljön förbättras då omfattningen av arbetet med att kyla betongen kan utgå eller åtminstone minska. NCC har tidigare erfarenhet av att arbeta med klimatförbättrad betong och komplexa gjutningsarbeten från bland annat bygget av vattenkraftstationen Rengård i Skellefteå.

– NCC och Statkraft känner varandra väl genom tidigare gemensamma projekt och ett pågående ramavtal där vi utvecklat ett förtroende och en samsyn. I och med NCC:s erfarenhet av liknande vattenkraftverksprojekt har vi kunnat erbjuda Statkraft en produktionsvänlig och kostnadseffektiv lösning för kraftverket i Hammarforsen, säger Richard Mattsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 160 MSEK. Projektet beräknas stå klart under våren 2025.


Läs mer