MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
4 av 5 inom byggbranschen tycker att deras arbetsplats är inkluderande.

Många byggarbetsplatser upplevs som inkluderande

4 av 5 inom byggbranschen tycker att deras arbetsplats är inkluderande.

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Fyra av fem inom bygg- och anläggningsbranschen tycker att deras arbetsplats är inkluderande. Det visar årets rapport från Ramirent där 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare har fått svara på frågor om jämställdhet.

Varje år tar Ramirent tempen på aktuella ämnen inom byggbranschen. Genom undersökningsföretaget Novus har drygt 500 personer som arbetar inom byggbranschen i Sverige bland annat fått svara på frågor om hur deras arbetsplats jobbar med jämställdhet och inkludering. Enligt årets rapport tycker fyra av fem att deras arbetsplats är inkluderande och att alla behandlas lika, oavsett kön, bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Mest inkluderande är personer i åldrarna 30 till 49 år.

– Det här är positiva siffror, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Samtidigt uppger hälften av de tillfrågade att det finns en machokultur i branschen. Dessutom anser bara sex av tio att arbetsplatsen är anpassad för kvinnor.

– Idag är bara cirka 10 procent av dem som jobbar inom byggbranschen kvinnor. För att effektivisera vår bransch måste vi bli bättre på att välkomna mångfald, det vill säga personer med olika kön eller bakgrund. Genom att få in olika perspektiv på lösningar, ökar vi effektiviteten. Dessutom bygger vi för hela samhället och då är det viktigt att det även återspeglas bland oss som jobbar i branschen, säger Anna Klebe.

Av de tillfrågade uppger 77 procent att en jämställd arbetsplats blir roligare. Nästan lika många (76 procent) tycker att arbetsklimatet blir bättre, och 56 procent att man jobbar mer effektivt, på en jämställd arbetsplats.

Utöver att ha både män och kvinnor som kollegor ser 87 procent av de tillfrågade positivt på arbetsplatser med personer i olika åldrar och med olika bakgrund (72 procent), sexuell läggning (57 procent) och religion (49 procent).

Enligt Ramirentrapporten säger 35 procent ifrån om de hör en kollega som uttalar sig olämpligt.
– Den siffran är jag övertygad om kommer att förbättras i takt med att fler reagerar. Vi har alla ett ansvar för att våra kollegor mår bra och då måste man vara ödmjuk inför att skämt och tuffa jargonger påverkar personer på olika sätt. Det handlar inte om att vi ska sluta skämta med varandra, men genom att ha ett öppet klimat och prata om vad som är okej och inte, skapas en bättre arbetsplats där alla kan trivas, avslutar Anna Klebe.

Läs mer