MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Moräntvätt ger nya produkter

Swerocks moräntvätt i Skåne

Swerocks moräntvätt i Skåne

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Swerock blir delvis självförsörjande på betongsand.

Swerock har byggt en toppmodern moräntvätt på cirka 400 kvadratmeter i skånska Blentarp. Med anläggningen blir Swerock självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av sina närliggande betongfabriker.

Moräntvätten matas med avbaningsmassor från täkten i Blentarp, alltså massor som man måste ta bort för att komma ner till själva berget som ska utvinnas. Materialet innehåller allt från lerpartiklar till större stenblock och har tidigare inte haft något särskilt användningsområde.

Genom att tvätta och sortera avbaningsmassorna kan Swerock skapa nya produkter till olika bygg- och anläggningsprojekt. Det som kommer ut från moräntvätten blir 0/2-sand (betongsand), det vill säga partiklar med en storlek på upp till 2 millimeter. Enligt Swerock ersätter partiklarna det naturgrus som bolaget tidigare har importerat från Danmark.

Det en stor fördel att vi kan använda våra egna resurser till vår betongtillverkning istället för att importera. Tack vare det kan vi bättre anpassa produktionen efter kundens behov. Det blir dessutom en lägre klimatpåverkan när man minskar transporterna med fartyg och lastbil från grannlandet, säger Jonas Engdahl, arbetschef på Swerock.

Moräntvätten gör att det även kan produceras material för halkstopp på cykelbanor och makadam till dräneringsändamål. Allt förädlas från överskottsmaterial.

– I Blentarp finns de bästa förutsättningarna där massorna och tvätten ligger väldigt nära varandra. Vi har nu testat och utvärderat moräntvätten och är på god väg att skapa en produkt som håller kvalitetskraven, säger Peter Wernerheim, platschef på Swerock.

Moräntvätten har kapacitet att producera upp till 300 ton per timme. Det vatten som används i tvätten återanvänds till stor del och cirkuleras genom en sedimenteringsanläggning.

Betongsanden från Blentarp används i produktionen vid Swerocks betongfabriker i Ystad och Malmö. Själva betongen används sedan till att bygga allt från hus till broar.

Toppmodernt betonglabb invigt

Läs mer