MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

NCC rev bro i helgen!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“All betong från bron rensas från armering och återanvänds som återfyllnadsmassor på tågtunneln.”

Under helgen stängdes E6 av mellan Olskroksmotet och Ringömotet i Göteborg för att NCC skulle kunna riva en tågbro och bygga 100 meter väg.

Vägsträckan om 100 meter som utgör den sista delen av det tredje körfältet som byggs vid Olskroksmotet. Det är en del av trafikomläggningarna som krävs för att renoveringen av Tingstadstunneln ska kunna påbörjas.

– Vi ska bygga cirka 100 meter väg vilket är väldigt mycket eftersom det ska ske på en helg. Det är många moment i att bygga en väg med schaktning, justering av bär och förstärkningslager, kanalisation för kablage, rivning och montage av räcken med mera som alla ska hinnas med på kort tid. Till det kommer asfaltering och kyltid för asfalten, sa Fredric Bohman, projektchef NCC Infrastructure, inför helgen.

Den största utmaningen var den begränsade tid projektet hade till sitt förfogande.

– Klockan 22:00 fredag 22 april stängs vägen av och vi sätter i gång. Sen ska vi vara klara kl. 05:00 måndag 25 april så det finns inget utrymme för förseningar. Vi har planerat minutiöst tillsammans med alla involverade och vi har täta avstämningstider i tidplanen för att kontrollera att vi ligger i fas, sa Fredric Bohman.

Utöver den snäva tidplanen var det dessutom trångt, det var många stora maskiner som skulle samsas på en relativt liten yta.

– Utrymmet innebär en utmaning på två sätt. Dels är det en arbetsmiljörisk att ha många stora maskiner på en liten yta. Det är också något som måste hanteras så att jobbet kan göras smidigt eftersom utrymmet inte tillåter att vi går fram med dubbla maskiner. Vi har löst det genom en noggrann planering som anger vem som får vara var under vilken tid och illustrerat det i pedagogiska uppställningar. Allt detta har vi gått genom och förfinat med de som kommer att jobba under helgen. Arbetsberedningar är också gjorda och vi kör säkerhetsgenomgångar under helgen, sa Fredric Bohman.

Under samma helg med samma tidskrav skulle ett annat NCC-projekt riva en tågbro som går över E6 i tät anslutning till de körfält som byggs. Bron ska rivas för att ge plats åt en ny bro inom ramen för Västlänken.

– Vi börjar med att stänga av vägen och direkt därefter lägger vi ut grävmaskinsmattor för att inte skada vägbanan. Sen går vi fram med tre grävmaskiner som klipper och slår ner brobanan. Vi jobbar successivt fram och tillbaka från mittstödet till landfästena. Till sist klipper vi ner pelarna bit för bit, sa Henrik Mattsson, produktionschef på projekt E02 Centralen, även hans uttalande inför helgen.

– All betong från bron rensas sedan från armering och transporteras in på projektets arbetsområde för att återanvändas som återfyllnadsmassor på tågtunneln. Vi river bron och återanvänder den, kan man säga, sa Henrik Mattsson.

Under den intensiva helgen pågår det mycket annat jobb utöver rivning, exempelvis sondering för nya bropelare, linjemålning och förberedelser för kommande brobygge och hantering av trafikflöden.

– Arbetet görs under tidspress, allt måste klaffa. Vi har en skarp deadline att hålla oss till och vi har i projektet förberett oss med extra bemanning och extra maskiner. Alla involverade har varit med i planeringen och vi har flera samordningsmöten varje vecka för att sätta skarpa planer. Det vinnande konceptet är en tidplan som vi hela tiden stämmer av, sa Henrik Mattsson.

Vi återkommer med rapport hur arbetet gick.

Läs mer