MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

NCC:s säkerhetsdag ger resultat!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Firar tolv år och 38 procent färre olyckor!

Idag är det Awareness Day, NCC:s stora säkerhetsdag. Den infaller den första onsdagen i september varje år. Och det har fått effekt. Sedan 2018 har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent, vilket tydligt visar att systematiskt säkerhetsarbete ger resultat.

Idag är det tolfte året i rad som dagen arrangeras på samtliga arbetsplatser i Norden. Den fokuserar på hälso- och säkerhetsfrågor, där medarbetarna diskuterar attityder, beteenden och vilken säkerhetskultur som ska råda för att bidra till att minska alla typer av olyckor och helt eliminera allvarliga incidenter och olyckor med dödlig utgång.

De senaste fyra åren har antalet allvarliga olyckor och incidenter minskat med 38 procent på NCC.

‒ Vi arbetar systematiskt inom många områden för att minska alla typer av olyckor, från beteenden och ledarskap, rapportering och analys, till förbättrad planering, säkerhetsrutiner och verktyg, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Under årets Awareness day står begreppet ”Time out” i centrum. Time out är ett enkelt verktyg där medarbetarna uppmanas att stoppa arbetet när de upplever en osäker situation. Genom att bry sig om varandra och säga ifrån när man ser saker som känns fel eller riskfyllda kan allvarliga och potentiellt dödliga incidenter elimineras.

‒ När vi är under press börjar vi improvisera, tenderar att glömma att utvärdera risker och är ofta villiga att acceptera mer risk än nödvändigt. Time out är ett enkelt verktyg och vi vill att alla ska reagera och agerar vid riskfyllda situationer och osäkra förhållanden. Därför lägger vi extra fokus på detta vid årets Awareness day, säger Lars Gunnar Larsson.

Awareness Day genomfördes för första gången 2011 och 2014 infördes verktyget Time out. Sedan 2017 hålls dagliga säkerhetsgenomgångar inför dagens arbetsmoment på alla NCC:s byggarbetsplatser.

Läs mer