MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
3 500 kubikmeter betong i norra Europas största dricksvattenreservoar.

Norra Europas största dricksvattenreservoar

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Peab har fått uppdraget att bygga en ny dricksvattenreservoar i Lunds kommun för att säkra dricksvattenförsörjningen i västra Skåne. Beställare är Sydvatten och kontraktssumman uppgår till 136 miljoner svenska kronor.

Sydvatten producerar rent dricksvatten för nästan en miljon invånare i västra Skåne. För att klara dygnsvariationerna i vattenförbrukningen, både avseende kapacitet och redundans för vattenförsörjningen, har Sydvatten tecknat avtal med Peab om att bygga en ny dricksvattenreservoar i Lunds kommun.

Den nya dricksvattenreserovaren kommer att vara på 35 000 kubikmeter och ska förses med vatten från en nylagd dricksvattenledning. Reservoaren får en diameter på 70 meter och en vägghöjd på 12 meter.

-Det vi ska bygga är en av norra Europas största dricksvattenreservoaren som ska rymma hela 35 000 kubikmeter vatten. Reservoaren förläggs ovan mark med en höjd på 11,5 meter, Robin Adawi. Peab Anläggning.

Uppdraget är en totalentreprenad som startade med projektering i april 2023. Den nya dricksvattenreservoaren beräknas vara slutbesiktigad i december 2025.

-Det speciella med projektet är att alla ytor ska i slutändan vara så rena att dricksvatten kan vara i direktkontakt utan påverkan. Det kommer vara gjutetapper på väggar som är närmre 30 meter långa och 11 ,5 meter höga, Robin Adawi. Peab Anläggning

Lösningarna är rätt komplex, traditionell gjutskarv bottenplatta mot vägg förekommer inte.

-En grundsten i lösningarna är att reservoarens olika beståndsdelar, såsom förstärkningar, bottenplatta, vägg och bjälklag är räknat och ritat på så sätt att inget ska kunna låsas fast i vart annat, Robin Adawi. Peab Anläggning.

Beräknad åtgång på betong är 3 500 kubikmeter. Föreskriven cement är ANL FA.

Läs mer