MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Nya regler ska öka säkerheten

Arbetsmiljöverket vill tydliggöra ansvar

Arbetsmiljöverket vill tydliggöra ansvar kring säkerhet

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Arbetsmiljöverket vill tydliggöra roller och ansvar.

Bygg- och anläggningsarbete är ofta förenat med stora risker för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

– Det är tyvärr alltför vanligt med allvarliga olyckor, till och med dödsolyckor, i både bygg- och anläggningsarbete. Därför är det viktigt att försöka förebygga arbetsmiljörisker så tidigt som möjligt, gärna redan under projekteringen. Vi behöver komma bort från ”löses-på-plats” eftersom det kan leda till arbetsmiljörisker för dem som ska utföra arbetet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

Reglerna gäller när byggprojekt planeras, projekteras och utförs. De gäller också när man projekterar för nybyggnation eller ombyggnation av arbetsplatser – både för arbetsmiljön i byggnaden, eller anläggningen, och för arbeten som ska utföras i anslutning till dem. Reglerna kan vara ett stöd för byggherren att få in de underlag som behövs för att välja lämpliga aktörer, menar Arbetsmiljöverket.

Byggherren kan specificera arbetsmiljökrav i avtalen. Med reglerna följer också att de fortlöpande ska kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i byggprojektet. Tar byggherren detta ansvar finns det goda möjligheter att minska den osunda konkurrensen och förebygga arbetslivskriminalitet, säger Agneta Axelsson vidare.

Den nya föreskriften ställer också krav på rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt.

– När man har ordning och reda i sina arbetsprocesser så blir det lättare att komma igång med byggprojektet på ett effektivt sätt. Det kan också underlätta uppföljningar av till exempel tidsplanerna. Med tydliga rutiner i de tidiga skedena kan man minska effekterna av störningar, säger Agneta Axelsson.

Ytterligare en nyhet är att överlämningen av arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen ska ske på ett strukturerat sätt – helst genom ett överlämningsmöte med dialog om arbetsmiljöarbetet i byggskedet och det framtida brukandet. 

Den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter(AFS 2023:3) består av både nu gällande och helt nya regler. Föreskrifterna finns även digitalt och är sökbara.

Fakta
Arbetet med den nya föreskriften har bland annat föregåtts av en användarundersökning med 400 intervjuer med byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Arbetsmiljöverket har fått in cirka 1000 remissvar för att utveckla den nya föreskriften.

Vem garanterar vår säkerhet på jobbet?

Läs mer