MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Nytt samarbete för hållbart återbruk

Ikano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor samarbetar

Ikano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor samarbetar

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Fyra aktörer vill minska klimatpåverkan i byggprojekt.

Ikano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor har tillsammans tagit fram en lösning för att främja återbruk inom byggsektorn. Syftet är att minimera miljöpåverkan och stärka bolagens åtagande för hållbarhet.

För närvarande pågår ett projekt i Lund där Ikano Bostad planerar att omvandla ett kontorshus och en parkering till en ny stadsdel med bostäder, mobilitetshus och förskola.  Stort fokus har legat på att återbruka inredning och byggnadsdelar. För att hålla nere klimatpåverkan vid rivning och avfallshantering har betongelement från fastigheten demonterats och transporterats för att användas i Skanskas utveckling av Boverkets nya kontor i Karlskrona.

– Projektet minskar kostnader och klimatpåverkan vid rivning och avfallshantering samtidigt som vi i byggnationen av Boverkets nya kontor håller nere klimatpåverkan. Den återbrukade betongen minskar stommens klimatpåverkan med cirka 22 ton koldioxidekvivalenter.  Det har varit en viktig faktor för att lyckas med att bygga ett noll CO2-projekt, säger Anders Edvardsson, klimat- och hållbarhetschef på Hus Syd, Skanska.

För att ytterligare hålla nere utsläppen av växthusgaser används fordon som går på biogas till transporterna från Lund till Karlskrona.

– Den här typen av samarbete gynnar alla och kommer att krävas om vi ska möta de klimatutmaningar vi står inför, säger Maria Nilsson, marknadsansvarig Starka Betongelement.

Läs mer