MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Ökade byggkostnader

Byggmaterial har blivit dyrare

Byggmaterial har blivit dyrare

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Kostnadsindex för flerbostadshus steg med 9 procent.

Mellan augusti förra året och augusti i år steg Byggkostnadsindex för flerbostadshus med 9 procent. Det visar statistik från SCB som är uppdelad i dels utvecklingen det senaste året, dels utvecklingen den senaste månaden.

Statistiken för året visar att entreprenörernas kostnader steg med 3,2 procent, till exempel steg byggmaterialkostnaderna med 1,3 procent. För maskiner och omkostnader steg kostnaderna med 13,1 respektive 5,3 procent medan de ökade med 4,4 för lönerna.

Däremot sjönk kostnaderna för armeringsstål och trävaror med 20,4 respektive 17,6 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål sjönk med 11,4 procent. Mest ökade kostnaderna för VVS-material och vitvaror med 9,2 respektive 8,6 procent.

Likaså steg byggherrekostnaderna med 34,7 procent vilket till stor del beror på att räntekostnaderna steg med 86,3 procent, förklarar SCB.

Om man ser till den senaste månaden ökade byggkostnadsindex för flerbostadshus i augusti med 0,7 procent. Entreprenörernas kostnader steg med 0,6 procent, medan byggherrekostnaderna ökade med 0,7 procent. I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader.

Kan bli dystert 2023

Läs mer