MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Olskroksbron är färdiggjuten

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Projektet E01 Olskroken planskildhet i Göteborg har precis kommit till en milstolpe när Olskroksbron precis gjutits färdigt. Olskroksbron är en 590 meter lång betongbalkbro med en integrerad stålsektion på cirka 200 meter över spårområdet.
Konstruktionen gör det möjligt att ha längre avstånd mellan stödbenen, vilket är nödvändigt för att kunna bygga över de trånga spåren. Bron kommer att ha dubbelspår som trafikeras av både Västlänken och Västra Stambanan. Bron beräknas vara klar 2025.
Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab.

Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab.

–Vi har lyckats hålla tidplanen trots de utmaningar som en trafikerad järnvägsknut medför. Detta är ett projekt som vi är mycket glada och stolta över att vara en del av, säger Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab.

Den sista storgjutningen omfattade ungefär 800 kubikmeter ECO-Betong från Swerock. Totalt har 42 000 kubikmeter betong levererats till projektet varav 27 000 kubikmeter varit ECO-Betong som används för samtliga betongbroar och kulvertar i projektet.

– Olskroken har varit ett spännande och utmanande projekt, speciellt med tanke på logistiken, säger Andreas Arvidsson, arbetschef på Swerock.

För att stabilisera marken har man använt multicem, ett bindemedel som består av restprodukter från cementtillverkning, i stället för kalkcementpelare. Det har gett en klimatbesparing på 50–70 procent jämfört med cement. Projektet har även optimerat grundläggning och konstruktioner för att minska mängden betong och stål, samt återanvänt material både vid grundläggning och järnvägsanläggning.

Att bygga broar och spår i Olskroken är en utmanande uppgift, eftersom man måste hålla tågtrafiken rullande så mycket som möjligt. Varje dygn passerar cirka 650 tåg arbetsområdet, vilket kräver en noggrann planering och samordning. Projektet har arbetat med att bygga broarna i etapper, där man har utnyttjat de ytor som har varit fria från trafik.

Broarna har växt fram som öar av stödben som har sammanbundits med överbyggnader när det har varit lämpligt utifrån tågtrafiken. För att kunna bygga där de ursprungliga spåren har legat, har man även anlagt tillfälliga spår dit tågtrafiken har flyttats.

Projektet E01 Olskroken planskildhet är ett samarbete mellan Peab och Trafikverket och är en del av västsvenska paketet. Projektet startade 2018 och beräknas vara klart 2026. Målet är att skapa en planskild järnvägsanläggning i Olskroken, som idag är en flaskhals för tågtrafiken. Genom att separera spåren på olika nivåer, kommer man att öka kapaciteten, punktligheten och säkerheten för både person- och godståg.

Olskroksbron är en av de största och mest komplexa broarna i Trafikverkets projekt ’’E01 Olskroken planskildhet’’ som innefattar sex järnvägsbroar, kulvertar och en gångbro. Totalt har Swerock levererat cirka 42 000 kubikmeter betong varav 65 procent ECO-Betong som bidragit till att minska klimatpåverkan.

 

 

Läs mer