MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Peab kaxigt positiva

Peab kaxigt positiva

Peab kaxigt positiva

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

På Peabs kapitalmarknadsdag i Stockholm idag kommunicerar Peab en potentiell orderingång om totalt cirka 19 miljarder kronor de närmaste två åren. Man upprepar även de nio externa målen som fastslogs 2021.

Peabs nio externa mål:

Mest lönsamma företaget i branschen:
Rörelsemarginal > 6 %
Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7
Utdelning > 50% av årets resultat

Nöjdaste kunderna i branschen:
NKI > 75

Bästa arbetsplatsen i branschen:
eNPS > Branschbenchmark
Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en minskande olyckstrend
Ledande inom samhällsansvar i branschen:
Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 % reduktion till 2030
Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 % reduktion till 2030
Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden

– Vi har förmågan att nå samtliga våra mål, både de finansiella och de hållbarhetsrelaterade. I grunden tjänar vår affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring oss väl såväl i goda som i svårare tider och den ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl aktieägare, kunder och hela samhället, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Läs mer