MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Nu byggs Kalmarsundsverket, ett reningsverk som är Kalmars största satsning någonsin. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Serneke och Kalmar Vatten.

Reningsverk i Kalmar i platsgjuten betong

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Nu byggs Kalmarsundsverket, ett reningsverk som är Kalmars största satsning någonsin. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Serneke och Kalmar Vatten.

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten planerar Kalmar Vatten för en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar, Kalmarsundsverket. I ett samverkansprojekt med Serneke bygger de ett platsgjutet kretsloppsverk beräknas tas i drift 2026. Formleverantör är Doka.

slideshow image

Utöver funktionen som avloppsreningsverk kommer Kalmarsundsverket även att återvinna vatten som kan användas till bevattning av grönytor, land- och skogsbruk men även till industriellt vatten. I verket ska även ett eftertraktat certifierat jordförbättringsmedel (gödsel) produceras.

Egenproducerad biogas ger både el och värme. Med andra ord, här ska ett kretslopp skapas på flera håll, därför är Kalmarsundsverket ett kretsloppsverk som kommer att minska utsläppen av kväve och fosfor med minst 35 procent jämfört med idag, säkra badvattenkvalitén för kommande generationer och rena upp till 80 procent av vattnet för återanvändning.

Feltoleransen på bassängernas timglasväggar är extremt låg då maskinerna som kommer generera rörelse i de utrymmena är förtillverkade och måttbestämda. Här behöver man även ta i beaktning den stora lyftkraft som förekommer under gjutningsprocessen av timglasväggarna då bottenplattan lutar och timglaslivet är vågrätt.

Ytterligare en utmaning är närheten till Kalmar Länssjukhus. Detta kräver en oerhörd logistisk planering för att inte stoppa upp trafik runt sjukhusområdet. Därför var ett av Sernekes krav att få tillgång till en stor mängd form för att dels kunna påbörja kommande byggprocesser men även minimera antalet transporter till och från arbetsplatsen.

På Kalmarsundsverket har två av konstruktionens bassänger timglasformad struktur på innerväggarna, vilket medför att man behöver specialtillverka boxar för att kunna få den struktur som konstruktionen kräver.

I projektet användes även Concremote, en betongmognadsdator från Doka.

– Med hjälp av Concremote har vi fått koll betongens mognadsgrad och således kunnat påbörja avformning så tidigt som möjligt. På så vis sparar vi in värdefull tid och kan påbörja nästkommande gjutningsprocesser snabbare, säger Magnus Björngard, Blockchef Block M, Serner.

Läs mer