MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Riven skola blir fotbollsplan!

David Bogerius

Under sommaren rivs en gammal skola i Solf, en finsk ort i Korsholm, nästan två mil söder om Vasa. Rivningsmaterialet ska återanvändas som grundkonstruktion för en fotbollsplan i området.

Solfs skola består av två byggnader. Den ena delen från 1950-talet är skyddad och kommer att bevaras, medan den som är byggd på 1980-talet och har stått oanvänd sedan 2008 nu rivs efter många turer.

– Skolan byggdes innan det fanns ett totalförbud mot asbest så det fanns en del sånt att ta hänsyn till, säger kommunens fastighetschef Ronny Haglund till Yle Österbotten.

Efter att betongväggarna krossats sorteras rivningsmaterialet i containrar runt återstoden av byggnaden. Vad som kommer att hända med tomten efter rivningen är ännu oklart.

– I ett första skede ska tomten återställas så den passar in i miljön men gräsplan och planteringar. Då skolan är borta ska vi se vad som bäst lämpar sig att göra med marken, säger Haglund.

Vad som händer med den bevarade delen av skolan är inte heller bestämt.

– Byggnaden är skyddad så vi måste hålla den i skick men kommunen har inget behov eller planer för fastigheten. Den lämpar sig inte som skola och kräver omfattande renoveringar.

I och med att byggnaden är skyddad får inte fasaden byggas om. Ronny Haglund hoppas att den ändå kan komma till användning:

– Någon med visioner, tålamod och pengar skulle vara perfekt.

Läs mer