MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Säkerhetsdag på NCC

NCC fokuserar på säkerhet

NCC fokuserar på säkerhet

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

På Awarness Day fokuserar alla NCC:s medarbetare på säkerhet.


Sedan 2019 har antalet allvarliga olyckor, incidenter och tillbud på NCC:s byggarbetsplatser minskat med 47 procent. Men säkerhetsarbetet fortsätter och igår onsdag arrangerade bolaget Awareness Day för trettonde året i rad på NCC:s samtliga arbetsplatser i Norden. Gårdagens tema var säkerhetskultur.

– Kulturen är inte statisk utan förändras när beteenden och attityder förändras och när medarbetare börjar och slutar i våra projekt. Det är därför viktigt att vi alltid arbetar med beteenden och är medvetna om vilken roll de spelar för att skapa en stark säkerhetskultur, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Systematisk datainsamling och ett högt engagemang hos medarbetarna gör att olycksstatistiken och kunskapen förbättras löpande på NCC. På Awareness Day avbryter alla medarbetare i koncernen sitt arbete klockan nio den första onsdagen i september för att fokusera på olika säkerhetsfrågor.

‒ Vi gör framsteg inom säkerhetsarbetet men för att nå våra mål behöver arbetet ständigt utvecklas och inkludera alla på en arbetsplats, även underentreprenörer och andra besökare. Under årets Awareness Day fokuserar vi på attityder, beteenden och värderingar som vi vet har stor bäring på våra olyckstal, säger Lars-Gunnar Larsson.

NCC:s säkerhetsdag ger resultat!

Vem garanterar vår säkerhet på jobbet?

Läs mer