MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

SaltX får patent på kalcineringsteknik

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

SaltX Technology har utvecklat en elektrifierad lösning för den industriella processen kalcinering.

Den tekniska lösningen EAC (Electric Arc Calciner) ersätter fossila bränslen vid upphettningen med förnybar elektricitet och isolerar koldioxiden som frigörs från materialet vid upphettningen. Innovationen ger en helt utsläppsfri tillverkningsprocess. 

SaltX har beviljats patent för den elektriska kalcineringstekniken i Sverige. Med tekniken modifieras material genom att hettas upp till mycket höga temperaturer för att förändra dess egenskaper. Processen används bland annat vid tillverkning av kalk och cement.

Patentet omfattar flertalet parametrar såsom cyklonens utformning, plasmabrännarnas egenskaper, materialets rotation och avskiljningen av koldioxid. Förutom att eliminera koldioxidutsläpp, från till exempel tillverkning av bränd kalk, har tekniken många andra fördelar.

– EAC:n ger möjligheten att kontrollera och styra materialet på ett mycket bättre sätt jämfört med den traditionella metoden. Dessutom ger den elektriska uppvärmningen med plasmabrännare stora fördelar avseende värmeöverföringen och energieffektivitet, säger Lars Croon, innovationschef på SaltX.

SaltX har även sökt patentskydd internationellt.

– Patentskyddet är ytterligare en viktig pusselbit som nu är på plats och vi ser positivt på våra möjligheter att utöka skyddet till att omfatta alla marknader som är av intresse för oss, säger Corey Blackman, vd på SaltX.


Läs mer