MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Schaktmassor kan återvinnas

Återvunna schaktmassor kan bli ballast.

Återvunna schaktmassor kan bli ballast.

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Återvunnen ballast kan ge beständig betong.

Återvunna schaktmassor kan användas som ballast i ny betong. Det framgår av en rapport från Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, som bygger på analyser och tester på 48 prover från två återvinningsanläggningar.

Enligt rapporten visade de återvunna schaktmassorna sig bestå till 95 procent av jungfruliga bergmaterial, och endast en mindre andel artificiella material som tegel, betong, glas, asfalt och slagg. Av alla de tester som gjordes kunde SBUF dra bland annat följande slutsatser:

  1. Betongens konsistens påverkades inte negativt av ersättning med upp till 30 procent återvunnen grov ballast. Betongblandningarna med 30 procent fin återvunnen ballast krävde dock något mer flyttillsatsmedel för att uppnå lämplig konsistens.
  2. Tryckhållfasthetsutvecklingen upp till 90 dygn påverkades inte negativt av ersättning på upp till 30 procent grov och 30 procent fin återvunnen ballast.
  3. Frostbeständigheten (i vatten utan salt) var mycket god för alla blandningar.
  4. Ersättning med återvunnen ballast ledde inte till någon ökning av karbonatiseringsdjup, snarare tvärtom.

Rapporten innehåller också rekommendationer till betongtillverkare och återvinningsaktörer kring hur återvunnen ballast bör hanteras, processas och användas.

Betong som ballast

Lyckat med återvunnen betong(

Läs mer