MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Skåne prisar betongföretag!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Modellen är unik och långt före föreslagen lagstiftning vilket gör Lokal Färdplan Malmö till ett föredöme för klimatneutralt byggande i Sverige.”

/Region Skånes vinnarmotivering.

Lokal Färdplan Malmö, LFM30, tilldelas Region Skånes miljöpris tillsammans med Helsingborgarnas klimatavtal.

LFM30 lanserades i Almedalen 2019 med målet att ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. 200 aktörer har redan förbundit sig att halvera sin klimatpåverkan senast 2025 däribland betongföretagen Sydsten, Isobetong, K-Prefab, Starka, Swerock och Strängbetong.

LFM30 är ett lokalt, branschdrivet initiativ som stöttas av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande och Malmö stad. De arbetar tillsammans för att uppnå följande övergripande mål:

2025: Alla deltagande aktörer ska ha minskat sin klimatpåverkan med hälften från nuläget (2020). Byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt.

2030: En klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp.

2035: En klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö.

För att driva på har man utvecklat en egen metod för klimatbudget där beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som Boverket använder för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden. 

Läs mer