MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Smidmek har slutit dubbla avtal med JSB Construction. Avtalen innebär leverans och montering av kompletta betongstommar till nya äldreboenden i Hofors och Bergsjö. Boendet i Hofors kommer att bli ett av Sveriges största.

Smidmek tar dubbla uppdrag

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Smidmek har slutit dubbla avtal med JSB Construction. Avtalen innebär leverans och montering av kompletta betongstommar till nya äldreboenden i Hofors och Bergsjö. Boendet i Hofors kommer att bli ett av Sveriges största.

Smidmek har slutit avtal med JSB Construction om att uppföra stommarna till två olika äldreboenden. I Hofors blir det två huskroppar i tre till fyra våningsplan och i Bergsjö blir det två ihopbyggda huskroppar med fem och sex våningar.

Betong. Smidmek har slutit dubbla avtal med JSB Construction. Avtalen innebär leverans och montering av kompletta betongstommar till nya äldreboenden i Hofors och Bergsjö. Boendet i Hofors kommer att bli ett av Sveriges största.

Mathias Hult ansvarar för Smidmeks bostadskoncept med ECO-Stomme. Foto: Dylan Abdelgany.

– Till boendet i Hofors monterar vi halvsandwichväggar, massiva källarytterväggar och innerväggar, håldäck, balkonger och stål. I Bergsjö blir det samma väggtyper men bjälklag i form av plattbärlag i stället för håldäck. Dessutom tillkommer pelare i stål, säger Mathias Hult, avdelningschef på Smidmek.

Trots fler våningar blir äldreboendet i Bergsjö det mindre av de två byggnaderna.

– Men det är ändå kommunens största ekonomiska investering någonsin. Det är väldigt spännande att få vara med och bidra i den här typen av projekt, avdelningschef på Smidmek.

Montaget skiljer sig delvis åt mellan bostadshus och äldreboenden.

– De öppna ytorna innebär att det blir färre bärande betongväggar. I stommen till Hofors har vi möjlighet att hantera de långa spännvidderna genom att montera håldäck i stället för plattbärlag, vilket även innebär ett snabbare montage, säger Mathias Hult.
Stommontaget i Hofors påbörjas i juli och i Bergsjö i augusti. Båda äldreboende beräknas vara färdigbyggda våren 2026.

Läs mer