MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Spannmål i betongen!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Vilket är mindre än flerbostadshus i trä!”

/Bill Ögren, chef produktion på ByggVesta Development.

Den 10 maj var det premiär för Agri™betong, ByggVestas nya byggmaterial. Det var fastigheten Sköterskan i Sege Park i Malmö som fick prova de nya betongelementen, som har en hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong.

Göran Resare, Strängbetong, Bill Ögren, ByggVesta och Henrik Vinell, Strängbetong. Foto: David Krantz.

Agri™Betong innehåller spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen.

Fastigheten Sköterskan i Sege Park i Malmö.

– Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 koldioxidekvivalenter per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä, säger Bill Ögren, chef produktion på ByggVesta Development.

Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim.

Läs mer