MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Sporra till klimatarbete vid upphandling!

Daniel Johansson NCC om hur förfrågningsunderlag bör utformas

Daniel Johansson NCC om hur förfrågningsunderlag bör utformas

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Ny manual ska hjälpa beställare utforma förfrågningsunderlag.

Byggbranschen står i dagsläget för ungefär en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. För att nå satta klimatmål måste utsläppen minska och ett sätt att bidra till detta är att möjliggöra för innovativa lösningar. Det menar fem aktörer – NCC, Svenska Byggbranschen Utvecklingsfond (SBUF), Soniqa Akustik, Säkerhetspartner och Fojab Arkitekter – som har finansierat en studie kring hur förfrågningsunderlag bör utformas för att uppmuntra till innovativt klimatarbete.

– Vi ser väldigt ofta exempel i förfrågningsunderlag där tekniska lösningar kravställs och i flera fall kan det begränsa möjligheterna att välja den byggmetod som genererar en lägre klimatpåverkan, säger projektansvarige Daniel Johansson, specialist på klimat och konstruktion, NCC, till Betongvärlden.

– Så vi ville undersöka hur man som beställare istället kan kravställa och ändå få den slutprodukt man önskar och kan känna sig trygg med.

Projektet har undersökt fem olika förfrågningsunderlag för flerbostadshus och identifierat vilka kravställningar som har positiv, respektive negativ, effekt på klimatpåverkan i byggnations- och driftsfasen.

– Vi kunde se att antalet kravställningar varierar kraftigt mellan olika förfrågningsunderlag. Det betyder inte att projekt med uttalade klimatkrav inte kan ha många ställda krav, men vi såg att dessa var mer inriktade på funktioner. Det öppnar upp för att entreprenören själv får projektera fram den tekniska lösningen, säger Daniel Johansson vidare. 

För att underlätta för beställare har projektet tagit fram en manual med exempel på bra och mindre bra formuleringar från de undersökta förfrågningsunderlagen. Manualen finns att ladda ner från SBUF:S hemsida och är uppdelad på olika ämnesområden, berättar Daniel Johansson avslutningsvis för Betongvärlden.

– Vi har även gett exempel på hur en alternativ kravformulering skulle kunna se ut för att möjliggöra för entreprenören att reducera byggnadens klimatpåverkan. För att klara branschens uppsatta klimatmål är det viktigt att alla aktörer jobbar med frågan här och nu.

Läs mer