MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Stabilare i byggandet av bostäder

Nedgången för bostadsbyggandet planar ut

Nedgången för bostadsbyggandet planar ut

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Nedgången i bostadsbyggandet verkar plana ut.

Nedgången för bostadsbyggandet planar ut

Efter att ha gått brant nedåt verkar nedgången för bostadsbyggandet ha planat ut. Det visar Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator. För första gången sedan sommaren 2021 var Byggstartsindikatorn för bostäder oförändrad under juli.

– Byggstarterna i bostadssektorn har fallit brant sedan mitten av 2021 men visar nu tecken på att stabiliseras på historiskt låga nivåer, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

De stigande byggkostnaderna innebär dock att byggstarterna, omräknat till kvadratmeter eller antalet lägenheter, fortfarande är nedåtgående, förklarar Tor Borg. Två års kraftig nedgång av byggstarterna innebär också att bostadsmarknaden framöver kommer att tillföras betydligt färre bostäder än tidigare.

Enligt Bostadsindikatorn har byggandet fallit med 33 procent de senaste tolv månaderna. Byggkostnaden för bostäder som har startats under denna period uppskattas till 54,1 mdkr, vilket är en nedgång med 44,9 mdkr sedan året innan. Däremot har kostnaden för affärs-, industri och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell, restauranger och samhällsfastigheter haft en uppgång på 14,5 mdkr det senaste året. Här har indikatorn ökat med 9 procent.

– Byggstarterna av kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och industrilokaler verkar ha ökat snabbt under 2021 och 2022 för att sedan ha planat ut på en hög nivå under 2023. De största bidragen till den höga byggtakten kommer från byggstartade kontors-, logistik- och hälso- och sjukvårdprojekt, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas.

Tio procents nedgång

Byggstarterna rullar på trots motvind!

Byggandet ökar enligt Byggfakta!

Bostadsbyggandet bromsar in

Bostadsbyggandet minskar med 40 procent!

Läs mer