MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Stor skillnad i bygglovsprocesser

Skillnader i arbetet med detaljplaner och bygglov

Skillnader i arbetet med detaljplaner och bygglov

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Trosa bäst på att effektivisera detaljplane- och bygglovsprocesserna.

Nationellt ledtidsindex är en ny årlig kartläggning av kommuners processer för arbete med detaljplaner och bygglov. Rapporten lanseras under onsdagen av Bygg i Tid tillsammans med Fastighetsägarna och Byggföretagen.

Indexet sammanväger ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Rapporten visar på orimligt stora skillnader mellan det femtiotal kommuner som ingår. Den visar också på behovet av transparens och standardiserade data för att kunna mäta, jämföra och förbättra.

– Långa ledtider höjer kostnaderna för bostadsbyggande. Genom att mäta och kontinuerligt följa upp hur effektivt detaljplane- och bygglovsprocesserna bedrivs kan kommunerna identifiera förbättringsåtgärder och möjliggöra för fler bostäder. Undersökningen visar att det går att klara processen från idé till första spadtag på drygt två år, säger Bygg i Tids ordförande Nancy Mattsson.

Vinnare 2023 i kategorin små kommuner är Trosa. Bland medelstora kommuner hamnar Kalmar i topp och i kategorin stora kommuner uppvisar Gävle det högsta indexet.

– En viktig framgångsfaktor för de kommuner som kommer bäst ut är att de har etablerade strategier för att förbättra sitt arbete. Det spelar roll hur arbetet organiseras och vilken vikt kommunledningen lägger vid effektiva processer. Det är också viktigt att staten bidrar till att underlätta genom en lagstiftning som minskar omfattningen på tidskrävande utredningar och överklaganden, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert Byggföretagen.

Initiativtagarna bakom Bygg i Tid är Aros Bostad, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska.

Läs mer