MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Storsatsning på betong och cement

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Rise startar långsiktigt projekt i Stockholm.

 I Stockholm samlar nu Forskningsinstitutet Rise expertis inom besiktning, tillståndsbedömningar, strukturanalys, expertrådgivning och utbildning.

Utrednings- och utbildningsverksamheten har som tidigare basen i Stockholm, medan cement- och betonglabbet i Borås samlar sin kompetens och testverksamhet kring forskning och provning av cement, betong och alternativa bindemedel. 

Samarbetet med verksamheten i Borås har förstärkts och dessutom sker ett större utbyte med andra enheter där det satsas på mer tvärfunktionella samarbeten. 

Den ständiga utvecklingen kring regelverk för byggnation och för standarder kring betong och bindemedel gör det viktigt för yrkesverksamma inom cement- och betongbranschen att kontinuerligt uppdatera sin kompetens. Från Rise stockholmshubb erbjuds många kurser på flera orter i landet på plats eller via online eller webutbildningar. 


Läs mer