MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Strängbetong först i Sverige!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Våra gröna håldäck har 19 procent lägre koldioxidutsläpp – lägst i byggbranschen!”

/Strängbetong

Strängbetong är först i Sverige med att tillämpa Svensk Betongs vägledning för klimatförbättrad betong på sina håldäck. Men enligt de själva är de inte bara först, de är också bäst.

Branschorganisationen Svensk Betong har utvecklat ett gemensamt ramverk för klimatförbättrad betong som även inkluderar prefabricerade betongprodukter. Syftet är att skapa en enhetlighet i hur betongprodukternas hållbarhetsprestanda mäts och utvärderas där hänsyn tas till produkternas påverkan i livscykelns samtliga steg.

Nu är Strängbetong först i Sverige med att tillämpa den nya vägledningen för betongprodukten håldäck.

-Vi mäter alla ingående material i håldäck, även armering och håldäck, säger Johan Bergström, affärschef på Strängbetong.

—Att branschen har enats om ett gemensamt ramverk för utvärdering av betongprodukters klimatpåverkan är ett stort och viktigt steg. Detta kommer att göra det enklare för kunderna att ställa olika alternativ mot varandra och fatta mer välgrundade beslut, säger Johan Bergström, affärschef på Strängbetong.

I tidigare vägledning var det endast betongreceptet som specificerades och därmed kunde mätas och jämföras.

— Nu mäter vi alla ingående material i håldäcken. Även armering, och plastpluggarna. Vi har också inkluderat återtag och återbruk av betong när en byggnad rivs. Detta sammantaget ger en betydligt mer verklighetsnära bild av produktens faktiska påverkan, säger Johan Bergström.

Strängbetong har vid sidan av branschens vägledning tagit fram en optimerad miljövarudeklaration specifikt för håldäck. När den sätts i relation till Svensk Betongs nya vägledning visar den att Strängbetongs håldäck ger 19 procent mindre koldioxidutsläpp per ton. Enligt deras beräkningar är det bäst i Sverige.

— Håldäck är vår i särklass största produkt. Varje år säljer vi hundatusentals kvadratmeter håldäck till våra kunder runt om i landet. Att vi nu kan erbjuda håldäck med 19 procent lägre koldioxidavtryck kommer att göra verklig skillnad i termer av minskad koldioxid, säger Johan Bergström.

Läs mer