MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

UBAB satsar på återvinning!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!”

/Anders Lindgren, produktionsutvecklare på UBAB

Ulricehamns Betong, UBAB, satsar på en återvinningsanläggning för spolvatten och restbetong från vår produktion. Återvinningsanläggningen kommer att göra det möjligt att återanvända spolvatten och restbetong vid nytillverkning av betong i blandarstationen.

I processens första steg separeras ballast och annat material som är större än 0,2 millimeter från vatten med finmaterial som är mindre än 0,2 millimeter. Vattnet med finmaterial blir till slamvatten och förvaras i stora tankar som med hjälp av omrörare håller slamvattnet under ständig rörelse tills att det återanvänds.

Precis som med slamvattnet förvaras även ballasten i tankar tills det kommer till återanvändning. För att slamvattnet ska kunna återanvändas vid nytillverkning av betong, måste vattnets densitet regelbundet kontrolleras för att betongreceptet i sin tur ska kunna optimeras. Detta kontrollerar och kompenserar anläggningen löpande för att säkerställa en förutbestämd densitet.

– De tester och förstudier som genomförts visar på en positiv effekt på betongen, det vill säga vi kommer att kunna optimera våra betongrecept och minska cementanvändandet. Mängden spolvatten som återförs in vid blandning av ny betong minskar förbrukningen av färskvatten vilket också är positivt, säger Anders Lindgren, produktionsutvecklare på UBAB.

I samband med installationen av ny utrustning och en viss ombyggnation av spolplatser för rengöring av utrustning, kommer det även att medföra en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet för det dagliga arbetet.

– Det är ganska vanligt med någon form av återvinning för betongrester i branschen. Vanligast har varit att man har ett steg till i processen där man sedimenterar bort finmaterialet från slamvattnet. Om vi valt den varianten av process hade det genererat en restprodukt som inte kan återanvändas vid vår betongtillverkning. Vår ambition är att kunna återvinna allt av spillbetongen och spolvattnet från produktionen och valde därför att blanda in slamvattnet utan att sedimentera bort finmaterialet, säger Anders Lindgren.

I dagsläget pågår förberedande arbeten för fullt och installationen av anläggningen kommer att ske under sommaren för en planerad driftsättning under vecka 31.

Vill du veta mer om UBAB, se deras film på Youtube!

Läs mer